Kadr Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kadr Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 97 Suredir. Mufassal sureler kısmının On Üçüncü grubundaki Beşinci suredir. Beş ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.

Kadr Suresi Konusu:

Bu sürede varlık aleminin tümünün Sevinç imrenme ve yakarış içinde kaydettiği o vadedilmiş ve şahit olmuş geceden mele-i Ala ile yeryüzünün mutlak manada birleşme gecesinden Kuran’ın Hz. Muhammed SAV kalbine inmeye başladığı geceden yüceliği delaleti ve bütün insanlığın yaşayışında meydana getirdiği etkileri bakımından yeryüzünün bir benzerine şahit olmadığı ve büyüklüğünü insan idrakinin kavrayamıyacağı o büyük olayın gecesinden söz edilmektedir.

Bilindiği üzere o geceden kast edilen ramazan gecelerinden biridir. Bu gece Resulullah’ın insanlara tebliğ etmesi için Kuran’ın kalbine inmeye başladığı gecedir. El kadir suresi Hz. Peygambere  indirilen Kuran’dan söz eder. Kuran’ı Allah’ın Kadir gecesinde indirdiğini açıkça ifade edilmektedir. Bu sure öyle bir geceyi anlatmıştır ki, onda yapılan amellerin bir başka gecede yapılan amellerden kazanılacak sevabın bin katına denk olduğu anlatılmaktadır.

Kadr Suresinin Nüzul Sebebi:

Mücahit den rivayet edilmiştir. o der ki:“ Hz. Peygamber bir gün hesabına İsrail oğullarından birinin silahlarını koşarım Allah yolunda binayı durmadan nasıl savaştığını anlattı. Asap buna şaşıp kaldı. bunun üzerine Allah Kadir suresinin 1-3  ayetlerini inzal buyurarak kadir gecesini İhya etmenin israiloğullarından olan gencin silahlarını kuşanıp Allah yolunda 1000 ay savaşmasının dan daha hayırlı olduğunu açıklamış oldu. Vahidi esbabı nüzul sayfa 258

Yine Mücahitler rivayet olunmuştur. O der ki:” İsrailoğulları içerisinde sabah oluncaya kadar gece ibadetle geçiren gündüzünde akşam oluncaya kadar düşmanla Savaş bir adam vardı bu adam 1000 Ay müddetle hep aynı şeyi yaptı işte Allah Teala Kadir suresini indirerek Kadir gecesinin bu adamın amel ettiği bin Aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.” İbn-i Kesir Tefsiri IV. 530

Kadr Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1- Biz onu (Kuran’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3-Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4-O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5-O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadr Suresinin Fazileti Ve Havası:

1- Her kim bu sûreyi cuma günü bin kere okursa Rasûlüllâh (Sav)’i rüyasında görmeden ölmez.“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, Cuma gecesi dört rekat namaz kılıp, her rekatında Fâtiha-i şerife ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, Innâ enzel-nâhü ve İzâ zülzilet-il-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerife getirsin. Yetmiş defa istiğfâr da edip uyursa, beni rüyasında görür.”

2- Buyuruldu ki: “Her kim abdest aldıktan sonra, “kadr” sûresini bir kere okursa, Hakk Teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kere okursa, peygamberlerle haşreder.”

3- “Fâtiha, İhlâs, Âyetü’l-Kürsî ve bir de înnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.” inşallah 

4-Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur” inşallah…

5-Her müşkülün halli için 21 defa okunur.

6-Meyyit (ölü) defnedilirken yedi sureyi okumak müstehaptır. Bu yedi sure; Fatiha, Kadir, Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. 

Havas kitaplarından derlenmiştir….

Şeyh Abdülkadir Geylani:

Ey Bu geceyi idrak etmek ve Anlamak İsteyen kimse; Hayatın boyunca yaşayacağın bütün geceleri ihya etmek için hazır bir vaziyette beklemelisin. Çünkü Kadir gecesi o gecelerde gizlenmiştir. Kısaca; bütün hallerinde Allah’tan asla Gafil olmamalısın.Öyle ki her gecen dünya ve içindekilerden

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın