Kaf Suresi 22. Ayeti tefsiri Ve Faydaları

Kaf Suresi 22. Ayeti tefsiri Ve Faydaları


لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَٓاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ

Lekad kunte fî ġafletin min hâżâ fekeşefnâ ‘anke ġitâeke febesaruke-lyevme hadîd(un)

“Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir).”


Kelime Kelime Çevirisi

Lekad : Andolsun kunte: sen idin fi: İçinde ġafletin: gaflet min: ndan hâżâ: bu  fekeşefnâ: biz açtık ‘anke:  senden ġitâeke: perdeni febesaruke: artık gözün -lyevme: bugün  hadîd(un): keskindir.


Ayetin Tefsiri Hakkında Bazı Müfessirlerin Görüşleri:

Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir’inde şu şekilde bu ayeti tefsir etmiştir:

Ey insan! Sen bu zor günden gafildin. Fakat biz, dünyada iken senin kalbin, gözün ve kulağın üzerinde bulunan perdeleri şimdi giderdik. Bugün artık gözün kuvvetli ve keskindir. Engeller tamamen ortadan kalktığı için, onunla daha önce göremediğin şeyleri görürsün. [Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 6/164.]


İbni Kesir Şöyle Demektedir:

“Andolsun ki sen bundan” bugün başına gelecek olandan “gaflette idin.” Yani ona böyle söylenecektir. “İşte senin üzerinden perdeni kaldırdık.” Gördüğün şeyler dolayısıyla gafletini izâle ettik. “Bugün artık görüşün keskindir.” Çok iyi görüyorsun. 

“Çünkü Kıyamet gününde herkes görecektir, basîreti açılacaktır. Dünyada kâfir olanlar dahi Kıyamet gününde istikamet üzere olacaklardır, fakat bunun onlara faydası olmayacaktır.”


Nesefî şöyle demektedir: 

“Gaflet sanki onun bütün vücudunu örten bir örtü gibi yahut gözlerini perdeleyen bir perde gibi ifade edilmiştir. Bu perde dolayısıyla o, hiç bir şey görememektedir. Kıyamet günü oldu mu uyanır ve bu gafletin perdesi zâil olur. Böylelikle görmediği hakkı görür. Gafleti dolayısıyla zayıf olan görüşü, bu sefer uyanıklığı sebebiyle alabildiğine keskinleşir.”


Müfessirler: 

Bu âyet-i kerimeden neyin murâd edildiği hususunda üç görüş ortaya koymuşlardır. İbn Kesîr’e göre bununla iyi ve kötü herkes kastedilmiştir. Çünkü âhiret dünyaya nisbetle uyanıklık, dünya da uyku hali gibidir. İbn Cerîr’in tercih ettiği görüş de budur. İbn Kesîr der ki: “Burada hitab, bizzat insan olmak hasebiyle insanadır.”


Abdülkadir Geylani Geylani tefsirinde şu şekilde tefsir edilmiştir: 

“Ey gururlanan insan! “Andolsun sen bundan, bu günden gaflet içinde ve vukuundan da büyük bir inkisar içinde idin. Bu sebeple de peygamberleri (a) ve ilâhî kitapları yalanladın. Üstelik güvenilir hidayet rehberleriyle de alay ettin ve onlara büyüklük tasladın şimdi senden, gaflet ve inkarına sebep olan ve seni ayetlere ve uyarılara karşı körleştiren gaflet perdeni kaldırdık. Bu gaflet perden ise senin, sıradan duyumlara ülfet etmenin yanı sıra zahiri duyumlarının ve kuvvelerinin idrak alanlarının ötesinde olan gabya dair işleri inkâr etmendir. Bugün artık gözün keskindir. Yani bu gün perdenin kaldırılmasında sonra artık gözün demir gibi keskin ve etkili olur. Ancak o gün, deneme ve düşünme âleminin yok olmasından sonra perdenin açılmış ve gözünün keskinleşmiş oluşu sana bir fayda vermez. (Geylani Tefsiri, C.V S.388; Kaf Suresi / 22)

Bu ayeti kerime ile havas ilmi ile uğraşanların gözlerin ve kulakların gayb alemini görmesini sağlayacak bir hikmet saklı olduğunu ifade etmektedirler. Kardeşlerim önemli olan Allah’a kulluktur. Allah Teala kendisine yaklaştıracağı kulunun keşfini görüntüsünü açar bunun dışında olanlar zorlamadır. Zorlama ile yapılan tüm girişimler sorunlu bir netice vermektedir. Bu dikkatli olunması gerektiğini net olarak ifade eden bir uyarıdır. Gerisi size kalmıştır.


Kalp Gözü Nasıl Açılır 


Kardeşlerim bu çok mümkün olmayan ama çözüme ulaşılamayacak bir yolda değildir. Zorlanmamız kesinlikle olacaktır. Bir kere okumakla kalp gözü açılmaz. Şimdi kalp gözünün açılması için havascıların tavsiye ettikleri terkiplerden bazılarını sizinle paylaşmak isterim:

1)-  Bir günde 2207 kere kaf suresi 22 ayetini okuyanın kalp gözü açılır denilmektedir. Yukarıdaki Kaf Suresi 22. ayetin son kısmı Kırmızı renkteki bolum gülsuyu-anber-misk zaferan ile yapılan mürekkeple Cuma günü selalar okunurken bir kağıda yazılır, yazma işlemi sağdan sola doğru önce Hz. Süleyman’ın mührü yazılarak başlanır(bir çok kişi bilmez Hz. Süleyman’ın mührü Besmeledir) yine ayetin sonunda mühür yazılır. Ayetin başında ve sonunda mutlaka olmalıdır. Hz Süleyman’ın mührü Davut yıldızı olarak bilinir. Yazılan kağıt alına konmadan önce Kadir suresi okunması daha hoş olur Kâğıt alına konduktan sonra (düşmemesi için yapıştırılabilir) Besmele ile “İnnallahe kane semian basira” denir. Herhangi bir sayı yada sınır yok istenildiği kadar söylenir.

Ayetin Türkçe Okunuşu ve Arapçası yukarıda yazılıdır. 

2)- Ya Rahman, Ya Basıt, Ya Basir, Ya Nur, Ya Habir, Ya Semi, Ya Batin, Ya Hayyu Ya kayyum, Esmaları düzenli olarak her gün Ebced değerlerine göre çekilir.

3)- Necm Suresi Ayet 58 i, gunde 1153 defa okuyanin kalp gozu acilir.

4)- Subbuhun Kuddusun vel melaiketu ver ruh günde 7000 kere okunur.

5)- Ya Allamul Guyub günde 7000 kere okunur.

6)- Besmeleyi günde 7000 kere okuyanın kalp gözü açılır.

7)- Günde 1000 Defa Ayetel Kürsi okuyanın Kalp gözü açılır.

8)- Günde 1000 defa Fatiha-i Serif okuyanin Kalp gözü açılır.

9)- Günde 1000 defa İhlas-i Serif Okuyanın Kalp gözü açılır.

10)- Herkesin Rahatlıkla bildiği cem eden esma Allah Lafzı celalini vird edinen kişinin zamanla kalp gözü açılır.  “Ya Allah”

Gözlerdeki perdenin kalkması, İmanın kuvvetlenmesi ve gelişmesi, HAK ve HAKİKAT ilhamına mazhar olmak, Kalp gözünün hikmetleri anlamasını, yaşamınızda anlam derinliğine varmanız için, azimle okuma yapmalısınız unutmayın arzu ettiğinize ulaşmak, ulaşmak istediğinizde sizin ne derece olduğunuzu gösterir. Bu ayeti okumaya devam eden kardeşlerimizin feraseti gelişir, Ayrıca göz hastalıklarının şifası içinde bu ayeti kerime  okunur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın