Kâf Suresi 9-11. Ayetlerinin Tefsiri ve Sırları

Kâf Suresi 9-11. Ayetlerinin Tefsiri ve Sırları

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً مُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِه۪ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَص۪يدِۙ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَض۪يدٌۙ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِۙ وَاَحْيَيْنَا بِه۪ بَلْدَةً مَيْتًاۜ كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١

Kâf Suresi 9-11. Ayetlerinin Meali

9.Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik.

10, 11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.    

 
Kaf Suresi 9-11. Ayetlerinin Tefsiri

Taberi Tefsiri

9-11- Gökten de bereketli bir su indirdik. Kullara rızık olsun diye onunla bahçeler, hasat edilen taneli ekinler, tomurcukları birbirine binmiş yüksek hurma ağaçları bitirdik. Onunla ölü bir toprağa can verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkma da böyledir.

Biz, gökten de bereketli bir yağmur indirdik. O yağmurla bahçelerin ağaçlarım, ekinlerin tanelerini, salkımları üst üste yığılı hurma ağaçları bitirdik. Bütün bu bitkileri, kullara rızık olsun diye var ettik. Onlar, bunların bir kısmını yemek diğer bir kısmını da meyve olarak kullanırlar. Onlardan daha başka fay­dalar da elde ederler. Biz, gökten yağdırdığımız o yağmurla, adeta ölü hale ge­len kuru bir beldeye hayat veririz. İşte yeryüzünden çeşitli bitki ve mahsulleri çıkardığımız gibi kıyamet gününde ölüleri de kabirlerinden böylece çıkaracağız. 


Tefsirlerin Özü Sabuni

  1. Bulutlardan, yaran çok ve bereketli bir su in­dirdik. Bu suyla, güzel bahçeler, meyveli ağaçlar ve buğday, arpa ve biçilen diğer hububat gibi ekin taneleri meydana getirdik. 
  2. Düzgün ve uzun hurma ağaçlarını da meyda­na getirdik. Bu ağaçların, birbiri üzerine kümelenmiş tomurcuklan vardır. Ebû Hayyân şöyle der: Yüce Allah, tomurcukların çokluğunu, birbiri üzeri­ne kümelenmiş olduklarını ve ondaki meyvelerin çokluğunu kastediyor. Meyve ilk çıktığında nar tanesi gibi kümelenmiş olur. Birbirine bitişik olduğu sürece ona ” nadîd” denir. Kabuğundan çıktığında artık ona ” nadîd” denmez.
  3. Bütün bunları, faydalanmaları maksadıyla insanlar için rızık olarak bitirdik. O suyla, suyu ve bitkisi olmayan kurak bir toprağa hayat verdik de, orada bitki ve yeşil otlar bitirdik, Öldükten sonra arzı dirilttiğimiz gibi, aynı şekilde, öldükten sonra sizi de diriltip çıkarırız. İbn Kesîr şöyle der: Bu Ölü yer, üzerinde hiçbir bitki eseri olmayan kurak bir yerdi. Üzerine su inince, o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkileri verir. Bunlar, gözün, güzelliğine hayret ettiği çiçek ve diğer şeylerdir. Bu durum, daha önce yeryüzünde hiçbir bitki yok­ken böyle olmuş ve yeryüzü kıpırdanıp yeşermiştir. İşte bu, öldükten sonra dirilmeye bir örnektir. Yüce Allah, ölüleri dirilttiği gibi, aynı şekilde ölüleri de diriltir…

Bundan sonra Yüce Allah, Mekke kâfirlerini uyarmak ve mazeretle­rini ortadan kaldırmak için, geçmiş milletlerden yalanlayanların başlarına gelenleri onlara hatırlattı.


Geylani Tefsiri

Bu ahmaklar nasıl olur da ölüleri tekrar diriltmeye dair kudretimizi inkâra güç yetirebilirler. Halbuki Biz, bir de gökten, sema cihetinden bereketli, hayrı ve bereketi çok bir su indirdik. Ve o suyu ölü, kuru toprağa indirdikten sonra da onunla göze hoş gelen, eşsiz güzellikte, nezih, temiz bağlar, bahçeler ve özellikle de biçilecek taneler, yani buğday, arpa vs. gibi geçimi sağlamak ve azık edinmek için hasat edilen hububat bitirdik. (9)

Yine o suyla Biz özellikle tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O hurma ağaçlarını biz, uzun boylu, salkım salkım meyveler yüklü, meyveleri hayli çok olmasından dolayı tomurcukları bir biri üzerine dizilmiş ve salkımlı meyvesi olan bir ağaç olarak yarattık. (10) Bütün bu bitirip yetiştirdiğimiz şeyleri de şunun için bitirdik: Bunları kullara rızık olması, onlarla rızıklanmaları ve bütün bunları eşsiz bir şekilde yaratıp nimet olarak veren yüce Allah’a şükretmeleri için yetiştirmekteyiz. Hâsılı, gökten indirilen o su ile ölü, kuru, kıraç, kendisinde kuru ya da yaş herhangi bir ot ya da en ufak bir canlılık, gelişme bulunmayan bir toprağa can verdik. İşte yeniden hayata çıkış da böyledir. Ölülerin sonsuz kudretimizle kabirlerinden tekrar diriler olarak çıkmaları da bunun gibidir. Öyleyse nasıl oluyor da o ahmak ve cahiller sonsuz ilim ve hikmet sahibi Allah’ın kudretini inkâr ediyorlar ve böyle bir kudreti imkânsız görüyorlar?! (11)


Kâf Suresi 9-11. Ayetlerinin Sırrı

Her kim sonbaharın ilk yağmur suyunun üzerine kaf suresinin 9-10 ve 11. ayetlerini okur, çiçek açtıkları zaman ağaçların köküne dökerse, meyveleri bol olur inş.100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın