Kafirun Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

 Kafirun Suresi:

Kuran-ı Kerim’deki sıralamaya göre yüz dokuzuncu süredir mufassal sureler kısmının Beşinci grubundaki yedinci suredir. Altı ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de nazil olmuştur.

Kafirun Süresi Hakkında:

Bu surede ibadeti yalnızca Allah için yapmak emri açığa çıkmaktadır. Ebu Vakkas (Ra)’dan bu sürenin Kuran’ın dörtte birine denk olduğu rivayet edilmiştir.

İbadetin sadece Allah’a tahsis edilebilmesi için Allah’tan başkasına ibadeti terk etmek ortaya çıkmaktadır. O halde bu açıdan bakıldığında bu sürede bunu görmekteyiz. Araplar aslında Allah’ı inkar etmiyorlar ancak onu onun kendisini nitelendirdiği mahiyette tek ve Samet olarak tanımıyorlardı.

Bu yüzden ona ortak (şirk) koşuyorlardı dolayısıyla da hakkıyla Allah’a ibadet edememek de idiler. Hristiyanlar da da Yahudilerde de aynı kopukluk ortaya çıkmış bir durumdur Hristiyanlar İsa  Yahudilerse Üzeyir Allah’ın oğlu diyerek şirke düşmüşlerdir. 

Kafirun Süresinin Nuzül Sebebi:

Bu surenin nuzul sebebi ile ilgili şöyle söylenmektedir. Müşriklerin işlediği amellerden uzaklaşma suresidir o amellerde İhlas emreder sürede geçen Kafirun kafirler kelimesi yeryüzündeki bütün kâfirleri kapsadığı gibi bu hitap sadece kureyşi kafirler içindir denilmiştir ki onlar cehalet lerinden dolayı Resulullah sağ bir yıl süreyle kendi putlarına ibadet etmesini buna karşılık kendilerinin de 1 sene onun tanısına ibadet etmeleri teklif etmiştir bunun üzerine Allahu Teala Bu süre indirmiş ve onda Resulüne onların dilinden bütün ile uzaklaş uzak durmasını emretmiştir.” ibn-i kesir

bu şekilde müşriklerin kafalarındaki karışıklık ilah kavramı ve ibadet yapılanması bir şekilde Peygamber Efendimizin bu tavrıyla netlik kazanmıştır pazarlık ortadan kalkmıştır Tevhid ve şirk çizgisi netleşmiş tir Hidayet yolunun işaretlerinin açıkca  bu süreyle yerine oturmuştur.

Kafirun suresi ile birlikte kafirlerin ibadet ettiği şeylere hiçbir müminin ibadet etmeyeceğinin ihlal edilmesi yine bu süre ile birlikte insanların iki kısım olduğu da açıklanmıştır sadece Allah’a ibadet etme çağrısına Uyan kısım diğeri bu çağrıya uymayan kısım şeklinde ikiye ayrılmıştır bu surenin inmesi ile birlikte Allah kulu Hz Muhammed’e kâfirlere ibadetten uzak olduğunu ilan etmesi dininin onların dilinden ayırması ibadet ve din için de onlardan uzak durması emredilmiştir 

Kafirun suresinin fazileti:

Hz. Peygamber (sav) genellikle tavaf namazlarında, Sabah namazının iki rekat sünnetinde bu sureyi İhlasla birlikte okumuştur. Akşam namazının sünnetinde de bu sürenin İhlas ile birlikte okunduğu rivayet edilmiştir. Ashab’dan bir kişiye uyku yatmadan önce Kafirun suresini okumasını söylemiştir zira bu sureyi okumak şirkten beraattır buyurmuştur 

Kafirun Suresinin Meali:

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:

1- Deki Ey kafirler!

2- Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam

3- Benim taptığıma da sizler tapmazsınız

4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim

5- Benim taptığıma da sizler tapacak değilsiniz

6- (o halde) Sizin dininiz size benim dinim de banadır.

Seyyid Abdülkadir Geylani Kafirun Süresi Sana Düşen Vazife :

 Ey Tevhid eri, Hanif, Tevhid şerbetinin berraklığında ve saflığına aykırı olan bütün inançlarda yüz çeviren Muhammed’i sana düşen vazife şudur:

Ehli gaflet ve dalalette olan kimselerle, cehaletlerinin ve vehimlerinin vadilerinde sebepsiz ve bilgisizce yuvarlanıp durmakta olanlarla birlikte olmamalı onlarla düşüp kalkmalısın, onlarla hiçbir zaman birlikte bulunmamalısın. Senin onlarla oturup kalkman seni Hak’tan uzaklaştırır bâtıla meyletmene sebep olur. Zira Fasit düşünce ve duygulara yönelmekte yanlış ve saçma fikirlere aldanmakta insan nefsinin üzerine yoktur. Geylani Tefsiri s:561

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın