Kainatta Her Esma’nın Bir Karşılığı Var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre “Âdem’e öğretilen isimler” de Esmâ-i Hüsnâ’dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kainattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem’e, bütün ilmi ve fenni kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddi ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nevi olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy…

Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela ‘Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy… Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü): İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye’ye dayanarak, kendisinde hakim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve manevi terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah’ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabbine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın Onunla irtibatı eksik kalır.

Manevi Destek Ve Dayanışma; Allah cc isimlerinin her insanda farklı bir tecellisi ortaya çıkar. İbni El-Arabi yirmi yaşlarında iken, kendi ifadesi ile ” Bu sene Allah’ın Bedi isminin sayesinde keşif yoluyla, Aklı evvel makamına” ermiştir. Allah cc isimleri kullarının üzerinde  hürmet hissi uyandırır. Dua ve zikirde kullanıldığında sevap ve duanın kabulüne vesile olur. Kalpler onun isimleri ile huzur ve sükunet bulur.Marifet sahibi olana  üstünlük ve şeref kazandırır. 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın