Kalbe İnşirah verecek İlim

Bismillahirrahmanirrahim

Kalbin İnşirah Bulması

İçin Riya Yüklü Amellerin Terk Edilmesi Gerekir

İnsan bilmediklerinden sakınamadığı gibi, göremediklerinden de korunamaz. Kişi öğrenmesi gereken ilmin peşinde olmalı, kendisine kapalı olan sahada yapacağı yanlışlıkların açacağı yaraları kapatamayacağı için helak olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kişinin şeytanın dürtülerini bilmesi fakihliğindendir. Ebu Derda kul halk için değil sadece Rahman’ın rızası için yapılan, Saf ve ihlasla amellerin kabul göreceğini nefis ve şeytanın da bu amellerini boşa çıkartacak işlere kendisini davet edeceğini bilmesi ve ona göre hareket etmesi o kulun kurtuluşu olacaktır demektedir.

Amelleri bozan, yapılan amellerin karşılıksız kalmasına sebep olan şey çok gizlidir. Bu konuda çok hassas ve ferasetli olmalıdır. Her amelin ve söylemin ardında gizli bir riya olabilir. O zaman riya nedir?: “ Allah’a itaat sırasında kulun başkasını Murad etmesidir.”

“Kim yalnız dünya hayatını ve onun süsünü istemekte ise onların işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir halen yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır.”  Hud 15-16

 Allah’ın Muhlis kullarının yaptıkları amel ve işlerde Allah’tan başka muradları yoktur. Onlar yaptıkları bu amellerin arkasına kötülük değil ihlas ve Hakka teslimiyet ve onun  rızasını aramayı koyarlar. Riyakarlar yaptıkları amellerin arkasına kötülüklerini saklarlar. 

 “Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.” Fatır. 10

“ Melekler Bir kulun amelini Allah’a yükseltirler Allah onlara bu kul ameliyle beni kast etmedi. Onu cehenneme atın buyurur.”  İbni Mace; zühd, 67

Dünya ve süsünü Murad edenlerin amelleri Allah için olmaz. İçlerinde sakladıkları heva ve hevesleri ne idiyse amelleri onun için olur. Ahirette bu riya yüklü amellerin karşılığı da yoktur. Kalbin  yükünün hafiflemesi ve kurtuluşunun sağlıklı olması  için “Kulun Allah’a ibadeti ile insanları Murad etmemesi” gerekir. Kalbe İnşirah ve huzur ve kurtuluş bu şekilde gelir.

Riyayı kollamak ve devamlı bu sahada uyanık olmak gerekir. Riyadan kurtuluş ilmini bilse bile kişi nefis ve şeytanın tuzakları karşısında devamlı duracak feraset Basiret ve fakihliğe ihtiyacı vardır.

Kulların amellerini boşa çıkartan, Allah’a taat sırasında insanları murad ettiren riya karşısında, insan ateşe doğru koşmaktadır. İnsanlardan bir beklenti içerisinde olmadan yapılan amellere sahip olan kalpler, dilleriyle ne söylediklerini bilirler. Onların kalplerinden, yaratılanların yapacakları övgüler ve onlardan bir karşılık bekleme hissiyatı çekilmiştir. Her türlü amelleri ve sözleri Allah içindir. 

Kişi riya ilmini bilmekle, Kalbe İnşirah verecek olan ilme de sahip olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir