Kalbin Cilalanması

KALBİN CİLALANMASI

Nefsinden çık ondan uzaklaş. Mal mülk telaşını bırak. Her şeyi Allah cc teslim et. Kalbinin kapısında onun kapıcısı ol. Kalbine girerken onun emrine sarıl. Durman gerektiğinde de yine onun nehyi ile dur. Hazır heva ve hevesini oradan çıkarmışken, ona muhalif iken, her halinde ona uymayı terk etmişken, sakın kalbine heva ve hevesi sokma. Nefis ahmaklar vadisidir. O vadide ölmeye kalkma orada da durma. Hakkın emrini daima koru onun yasakladığı şeyden daima kaç. Onun takdirine daima teslim ol. Ona, mahlûkatından herhangi bir şeyi ortak koşma. Senin iraden, heva ve hevesin, arzuların. Bunların hepsi onun bir mahlûkudur. Hiçbir ilave yapma. Başka bir şey isteme. Başka bir şey arzulama. Aksi halde müşrik olursun, ona şirk koşmuş olursun.

قُلْاِنَّمَااَنَابَشَرٌمِثْلُكُمْيُوحٰىاِلَیَّاَنَّمَااِلٰهُكُمْاِلٰهٌوَاحِدٌفَمَنْكَانَيَرْجُوالِقَاءَرَبِّهٖفَلْيَعْمَلْعَمَلًاصَالِحًاوَلَايُشْرِكْبِعِبَادَةِرَبِّهٖاَحَدًا

18.110- De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin İlah’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”

Şirk sadece puta tapmak değildir. Bilakis heva ve hevesine uyman, Rabbine karşı dünyadan, ahiretten, onların içindekilerden, kısaca onun dışındaki bir şeyleri tercih etmendir. Eğer ondan başka bir şeye dayanır ve güvenirsen, başkasını ona ortak etmiş, şirk koşmuş olursun.

Hz. Resul Sav. “Kalbimi bir şeyler kaplar da gece ve gündüz yetmiş defa Allah cc. Istiğfar ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir