Kalbin Karanlıktan Kurtuluşu

Bismillahirrahmanirrahim

Karanlığın ahlakına boyanmak kalbin zulümle beraber kalması demektir. Bu halde insandan ancak kötü fiiller zuhur eder. Müslümanın talebi kötü fiillerden kurtulmak olmalıdır. Kalbin zulümden kurtulması için yapılması gereken davranışlar söz konusudur.

Kalp imanın merkezidir imanın girdiği yerde zulüm biter karanlığın ahlakı yerini kuran ahlakına bırakır. Bunun yapılabilmesi için bazı sebeplerin ol-ması gerekir. En başta Allah Teala imanı nasip edecek, sonra kişi bulun-duğu zamanda kendisine nefsin tezkiyesinde ve yedi makamın aşılmasında yardımcı olacak bir Mürşidi Kamile ihtiyacı vardır bulup teslim olmalıdır.

Bu Makama Ne Adverilir:

Bu makama nefsi emmare adı verilir (Sürekli kötülüğü emreden nefistir) lezzetler ve arzular kalbin safiliğini ve güzelliğini iman merkezde olmaktan sufli bir merkeze doğru çeker.

Bu nefis kötülüklerin ve çirkin davranışların da kaynağıdır. Kendisinde hüküm süren zulmet ve karanlıktır. Akılsa ruh dan uzak olduğu için karan-lığın artmasında zulmün çoğalmasında baş roldedir.

Kalbinde ve aklında kendi meşrebinde olmayanlara karşı kin bir silah gibidir. Haset ulaşamadığı yerlere ulaşanlara karşı duyduğu içini yakan bir haldir. Kibir yürümesinden duruşuna kadar saklandığı bir maskedir. Riya hiçbir zaman iman merkezli olamamaktır. Tul-i emel bitmek tüken-mek bilmeyen yaşama arzusu hırsla birleşince açgözlülüğü sonunda dur-duramayacak baş olma sevdası ve cehalettir.

Bunların hepsi bir şekilde şeriata aykırı olarak tam doz olarak bu nefiste kullanılmaktadır. O yüzden şehvet ve gazap nefsi emmarenin iki elidir. Sayılan bu kötü sıfatlara bakıldığında kendi içlerinde çok çeşitli başlıklara da ayrılabilirler. Zulmet perdesi kalındır. 

Mürşidi Kamil bulunmalı kötü sıfatlardan sadır merkezi kurtulmalı şeyhin öğretileri hayatın her anına tatbik edilmeli ve bununla meşgul olunmalıdır ki kişi bu vasıflardan ve bu zulmetten kurtulabilsin.

Ben kendime göre bir yol buldum, şu zikirleri çekiyorum, kuranımı da oku-yorum, kötü vasıf ve amellerimle mücadele ediyorum, kendi heva ve şehve-timin kontrolünü de sağlarım, kötü vasıflarımı da söküp atacağım gerekli kitapları okuyarak da bilgi alıyorum diyebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki bahçe kendi başına gülistan olmaz bahçenin gülistana çevrilebilmesi için bir bahçıvana ihtiyaç vardır. İşi bilen bir bahçıvan istenmeyen kökleri topraktan söker ve heva ağacını kökleri ile söküp yakar. İşte o zaman toprak bütün köklerden ve istenmeyen yapıdan uzaklaşmış gülistana çevrilecek bir hale getirilmiş demektir.

Hak ve batılı  kuran ve sünnet bize açıklar. Biz nefsimizi bunlarla cehalet-ten ve çirkin işlerden temizler ve saflaştırırız. Böylece ulaşılması gereken yere adım adım da olsa geçeriz. Bunun içinde Rabbani alimler ve ehli tasav-vufa tabi olup kuranın emirlerine ve Hz. Peygamberin sözlerine uygun işlerle meşgul olursa hedefe ulaşması mümkündür. Lakin kendi başına hareket etmek tehlikeli bir boyuttur ve şeytan ve nefsin arzuladığı bir haldir.

Nefsi Emmarenin Alametleri:

Bu makamda olanlar ahiret aleminin azabından kurtulmak için riyakarca amel ederler. Bazen da istihraç sahibi olan Hintliler gibi riyazat yaparak varlıklarını terk ederler. Değişik ruhsal hallerle, görüntülerle, varlıklarla irtibat yaşaya bilirler. Ruh bu makamdaki kişiye geldiğinde akıl ruhu kabul etmez. 

Akıl tevhidin mana ve hakikatini sağlıklı anlaması halinde nefsin üzerinde-ki hakimiyetini Allah Tealanın yardımıyla gerçekleştirir. Salik’in aşkı, ferya-dı figan ederek gözyaşı dökmesi ve tevbesi, şeyhinin himmeti ile destekle-nince eski ve kirli elbiselerinden kurtularak, imanın nur elbiselerini giyer, kalp iklimindeki karanlık  zulmeti artık nura çevrilir ondan önce yapılan bütün yanlışlıklar bu vesileyle hayra tebdil olur.50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın