Kalp Huzuru Nasıl Elde Edilir

Kalp Huzuru Nasıl Elde Edilir

Kalp huzuru denilen şey kalbin rahatı ve dinlenmesidir. Yani her an geleceği ve geçmişi düşünmeyi ve ülkeleri, şehirleri, vara yoğa dolaşmayı terk ederek, bulunduğu yerde yalnız Allahu Teala ile huzur ve rahat etmek, asla başka yerlerde dolaşmamaktır. Ne var ki ilahi Tevfik yetişerek kalbin nefsi emmarenin elinden kurtarmadıkça kalp hakkıyla huzur ve rahatı bulamaz.

Gününde zahirde olan misali şudur: 15 yaşında bir genç köle düşünün ki gözleri görmeyen kulakları işitmeyen kalbinde Merhametten eser bulunmayan bir efendiye 35 yıl hizmet ediyor. Sonradan gayet merhametli bir zat, bu köleyi o merhametsiz adamın elinden kurtararak azad ediyor ve kendisini hamamda yıkatıp paklatıyor, temiz elbiseler giydiriyor, bahçe içinde bir köşkte, pembe örtüler örtülmüş mükemmel bir şilte üzerine yatırıyor, dünyanın en nefis yemekleri ile besliyor birbirinden güzel hizmetçileri emrine veriyor. 35 yıl gözsüz, kulaksız ve merhametsiz efendiye gece gündüz demeden bir an durup dinlenmeden aç ve susuz hizmet eden bu köle böyle bir nimeti ele geçirince nasıl rahatlar ve bunu kendisine sağlayana teşekkürler ederse, kalbe de Tevfik-i ilahi böyle yetişir, onu nefs-i emmare elinden kurtarırsa, huzuru Hakkı bulur ve orada fazlasıyla rahat ederek şükreder. 

Bu kalp huzurunu ele geçirmek ve bu sayede insanlık sıfatını bulabilmek ve insan olabilmek ise Salik’in şu yedi şartı kendi vücudunda derlemesine ve toplamasına bağlıdır bunlar:

1-  Sabır

2-  Teslimiyet

3-  Hilm

4-  Edep

5-  Haya

6-  Arzu

7-  Teşebbüs’dür.

Her şeyden önce sahih itikate ve ameli salih işlemeye ihtiyaç vardır. itikatta Ehli sünnet itikadı üzere olmalı hükümleri bilmeli gereğini yerine getirmelidir. Bundan sonra kendini bir Mürşidi Kamil’e teslim etmeli, O zatın sözlerini yerine getirmeye, ne derse o şekilde hareket etmeye çalışmalı ve gayretli olmalıdır. 

Eğer bir mürşid-i Kamil bulamamışsa, Tarikatı inkar etmemeli, velilere muhabbet beslemeli, Evliya’ullah’ın sözlerini duyduğunda veya kitaplarından okuduğunda Allahü Teala’nın rızası için bir Fatiha-i Şerif okuyarak sevabını o zatın ruhuna hediye etmek, duydukları ve okuduklarını yerine getirebilmeye muvaffak olabilmek için Cenabı Allah’tan Tevfik istemek kalbe huzur verecektir.

 Kaynak: Mehmed Nuri Şemsettin, Miftahül Kulüb

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın