Kanaat

Kanaat Ne Demektir

İktisadi ve dengeli yaşama, alacağın şeyleri ihtiyaç ölçüsünde alma ve yine kullanacağı şeyleri de ihtiyaç ölçüsünde kullanmak suretiyle israftan sakınmaktır. O zaman Kanaat elimizde olanla yetinmektir. Allah’ın bize vermiş olduğuna sabredip razı olmaktır. Kanaatin yanında sabır ve rıza da bulunur.

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” Nahl:97 ayetinde geçmekte olan; ” güzel bir hayat” ‘ı birçok müfessir kanaat olarak tefsir etmiştir.

“Kanaat tükenmeyen bir hazinedir” Taberani el evsat no 6918

Vera sahibi ol ki insanların en ibadet  edene olasın kanaatkar ol ki insanların en şükrettiğini olasın kendin için Sevdiğin insanlar için de sev ki gerçek mümin olasın yakınlarıyla iyi komşuluk etki iyi müslüman olasın Bir de gülmeyi azalt Çünkü çok gülmek kalbi öldürür arayayım hilyetü’l-evliya 10 Taksim 365

Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam; “İslam’a iletilip kendisini yaşatacak kadar bir rızık ile yetinen kimseye ne mutlu!” demiştir. İbni mace zühd 4

İnsanın hayatında da bazen arzu edilen şeylerin yokluğu duyması belkide  kalbinin huzur ve Sükun içerisinde bulunmasına vesiledir. Nefsinin kendisine taksim edilen rızka razı olması da insanın mevcut ile yetinip elde olmayan tamah etmemesi ile yine huzur içerisinde olmasına sebep olur.

Vehb b. Münebbi (Rahmetullah ALeyh) ; “ İzzet ve zenginlik yeryüzünde dolaşırlar. Nerede kanaatle karşılaşırlarsa oraya yerleşirler.”  diyerek kanaatin gerçek zenginlik olduğunu ifade etmiştir .

Bir hadis-i şerifte: “ Allah’ın kıyamet gününde yarattıklarından temiz kullarım nerede? der. Melekler Rabbimiz onlar kimlerdir? derler. Allah ‘verdiğime kanaat eden kaderime razı olan fakir müslümanlardır. Onları cennete sokun!’ der. insanlar hesap ile uğraşırken onlar cennete girer ve yerler içerler.” Deylemi

Kanat sahibinin güzel huzurlu bir geçim içerisinde mutlu olacağı ve Allah katında ödüllendirileceği anlaşılmaktadır kişinin elde bulunan ile yetinilmesi insanların ne mevkisine makamına ne de malına göz  dik memesi  gerekir Çünkü; “ Allah’ın sizi birbirinizden Üstün kıldığı( kiminize az kiminize de çok verdiği) şeylere göz dikmeyin.”  Nisa suresi 32. ayet buyurmuştur.  kanaata Rıza eşlik eder demiştik Bu kişiye kişiliğinin korunmasını sağlar onu koruduğu gibi de mutlu olmasının da yolunu açar anaat ve Rıza İnsan dünyada mutlu Allah katında da sevaplı kılar.

Kişi kanaat etmeyip özetini yaparsa yani tamah edip hırs sahibi olursa onun mutsuzluğunun artmasına huzursuzluğunun çoğalmasına sebep olur.  Hz. Ömer şöyle söylemiştir; Tamah fakirliktir. İnsanların elinde bulunan şeylerden umut kesmek ise zenginliktir.” Başkasının kazandığında gözünüzün olmaması içiniz rahat eder. Bir şeye ihtiyacınız kalmaz. Bu zenginliktir. Gerçek zenginlik, mal çokluğu ile değil gönül tokluğu ile olur ki buda kanaattir.

Allah’ın Veli Kullarının Kanaat Hakkında Söyledikleri:

Bişr-i Hafi: “ kanaat öyle bir padişahtır ki yalnız müminin kalbinde oturur.”  demiştir

Ebubekir el Maraği; “akıllı kimse Dünya işlerini kanaatle ve sonraya tehir ederek yürüten ahiret işlerini ise hırs ve acele ile bitirendir.”

Zünnuni Mısri: “ kanaat eden zamanının adamlarına muhtaç Olmaz rahat eder ekranına da yardım eder.”  demiştir.

Yahya bin Muaz dağ, “ rızkına kanaat eden ahireti elde eder ve dünyada da hoş bir hayat sürer”  demiştir

Denilmiştir ki: “Başkalarının elinde bulunan göz diken sürekli üzüntü çeker.”

Ebu Abdullah Muhammed İbni Hafif şöyle demiştir: “ kanaat evden çıkanın ardından bakmamak var olanla yetinmektir.”

Bünnan El-Hammal da, Nazım halinde şu şekilde söylemiştir:

Tamah ettikçe hür kimse köle olur

Kanaat ettikçe köle Hürriyet bulur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir