Kasım Ayı Tarihsel Olaylar

 

SEÇME KASIM AYI TARİHİ OLAYLARI 

1 Kasım Cezayir’de bağımsızlık savaşı (1954).
  623 yıl süren Osmanlı Saltanatının Kaldırılması (1922)
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu.(1959)
2 Kasım V. Mehmet, Osmanlı padişahı (ö. 1918)
  Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.(1918)
  Filistin’de Yahudilere yurt verilmesini öngören Balfour Deklarasyonu yayınlandı.(1918)
3 Kasım Gülhane Hattı Hümayunu ile Tanzimat Devrinin başlaması (1839).
  Musul’un Türk topraklarından ayrılışı (1918).
4 Kasım UNESCO’nun Kuruluşu (1946).
  2. halife Ömer ibn Hattab, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Ebû Lü’lüe tarafından 1 Kasım 644’te Medine’de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Hz. Ömer (R.a) 3 gün sonra, şehit oldu.(644)
5 Kasım Bülent Ecevit, Türk siyasetçi, gazeteci, yazar, şair ve Türkiye başbakanı (d. 1925)
6 Kasım Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı padişahı (ö. 1566)
10 Kasım Atatürk’ün ölümü (1938)
11 Kasım FKÖ lideri Yaser Arafat hayatını kaybetti.(2004)
  Birinci Dünya Savaşı’nın sonu (1918).
12 Kasım Plevne Müdafaası (1887).
  Düzce’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (1999).
13 Kasım Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin Vefatı (1980)
17 Kasım Son padişah Vahdettin’in Türkiye`den ayrılışı (1922).
18 Kasım Büyük Millet Meclisi’nin Abdülmecit Efendi’yi halifeliğe seçmesi (1922).
  Jim Jones’un liderlik ettiği Halkın Tapınağı adlı tarikatın 913 üyesi intihar etti.(1978)
20 Kasım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulü (1989).
22 Kasım Sultan I. Ahmet’in ölümü; I. Mustafa’nın sultan ilan edilmesi (1617).
23 Kasım Fahreddin Paşa’nın Vefatı (1948)
24 Kasım Sultan Alparslan’ın Vefatı (1072) 
  Sürgünde bağımsız Filistin Devletinin kuruluşu (1988).
25 Kasım Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü (1925).
  Sütçü İmam’ın Şehâdeti (1922)
  Orhun Kitabeleri, Kopenhag Üniversitesi Genel Dilbilimi profesörü ve Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi üyesi Wilhelm Ludwig Thomsen tarafından okundu. Thomsen, Orhun alfabesini çözdüğünü, 15 Aralık 1893’te Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle bilim dünyasına açıkladı.
27 Kasım Abdülhakîm Arvasî’nin Vefâtı (1943)
  Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Vefatı (1949)
28 Kasım Arnavutluk Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsız oldu.(1912)
29 Kasım M. Âsım Köksal’ın Vefâtı (1993)

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın