Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü

Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü

İbn-i Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Ben insanlar Allah’tan başka ilahın olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş, (emniyet altına almış) olurlar. İslâm’ın hakkı hâriç. Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah’a kalmıştır” Buhârî, İmân 17; Müslim, İman 36, (22); Müslim’deki rivayette “İslâm’ın hakkı hâriç” ibaresi mevcut değildir.


Ubeydullah İbnu Adiy İbnu’l-Hiyâr (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onu açıkladı. Meğerse o zât, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama: “Peki o Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır o şehadeti ikrar etmiyor” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Namaz kılıyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır namaz da kılmıyor” deyince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):“Allah’ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleleri” buyurdu” Muvatta, Kasru’s-Salât 84, (1, 171).


Târik el-Esca ‘î (radıyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini haber verdi: “Kim Lailâhe illallah der ve Allah’tan başka mâbudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah’a aittir. Müslim, İman, 37, Yine Müslim`in bir başka rivayeti “Kim Allah`ı birlerse” diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38. hadis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir