Keramet Hakkında

Keramet nedir.

Keramet ikram Kerem lütuf ve ihsan demektir. Mümin bir kul da olağanüstü bir halin zuhur etmesine denir. Ehli sünnet uleması kerametin hak olduğunda müttefiktir.

Keramet ehli imandan çıkar. iman ehli olmayandan ise istidrac çıkar. Buna sihir veya mekr adı da verilir. Keramet hak olmakla birlikte halkın bu tür olaylara aşırı merak duyması ve kimi çevrelerin şeyhlerinin propagandası için Keramet konusunu basamak olarak kullanmaları kerameti olduğundan farklı bir sınıra taşımıştır.

Keramet iki çeşittir:

1-Kevni Keramet

2-Hakiki Keramet.

Kevni kerametler olağan dışı olan birtakım şeylerdir. Havada uçmak, denizde yürümek, gönülden geçeni bilmek gibi.

Hakiki keramet ise ilim marifet ahlakla ilgili olağanüstü bir takım meziyetlere. Mazhariyettir müritlerin hallerini iyi yönde geliştirmek hikmet ve bilgisiyle, İffet ve muhabbetiyle etkili olup insanlardaki kötü huyları giderip iyi huylar kazandırmaktır. Bu tür kerametlere ilmi ve manevi Keramet denir. Sufilerin itibar ettiği keramet türündendir. Halkın itibar ettiği ise kevni keramettir. Halk şeyhlerde veya velilerde bu tür keramet görmek ister. Sufiler ise bunun Mekri ilahi olabileceğini söylerler.

AYNI ANDA BÄ°RKAÇ YERDE GÖRÜNME ile ilgili görsel sonucuMucize ve Keramet Aynı Şeymidir:

Keramet Allah’ın bir ikramı olmakla birlikte mucizeden farklıdır. Çünkü mucize peygamberlerin peygamberliklerini ispat için kendilerine Allah tarafından verilen Olağanüstü haller dir. Mucize bir peygamberlik delili olduğu için istenilen zamanda gösterilmesi vaciptir.

Keramet için böyle bir vücub söz konusu değildir. Aksine kerametin gizlenmesi vaciptir. Kerametin gizliliği esas olduğundan sufiler kerameti “ hayzı rical” olarak görmüşlerdir.

Abdullah Tüsteri (R.a) Yanında kerametten söz edildiğinde şöyle der; Ne kerameti ne ayeti? Bir takım şeyler ki zamanı geliyor Allah cc vakti geldiği için onları ortaya çıkartıyor fakat kerametin en büyüğü bilesiniz ki, budur: kendisinde bulunan kötü huyları övgüye layık olan iyi huylarla değiştirmektir.

Ebu’l Hasan Şazeli de bu hususta şöyle söylüyor. Gerçek anlamda keramet dosdoğru bir istikametten ibarettir. Bu istikameti tam olgunluğa eriştirmektir bu ise iki temele dayanır. Allah’a gerçek manada iman etmekle ve Resulullahın  getirdiklerine zahiri ve batini manada tabi olmak sağlanır. Kişiye düşen görev bunları elde etmek için gayretini sarf etmesidir. Tek gayesi olmalı o da bu iki amacı elde etmek. Fakat olağanüstü olay anlamında keramete gelince muhakkak alimler nezdinde buna itibar olunmaz. Çünkü bu kimi zaman istikamette bir mertebe kazanmış olanın elinde meydana geldiği gibi bazen istidrac kabilinde olur.

Keramet ilmi delil midir:

Keramet ilmin yollarından sayılmaz ve başkalarına delil olmaz. Kerametler de şeriata uygunluk aranması gerekir. Özellikle kevni ve manevi keramettin keramet olabilmesi için inanılan insandan şeriat ölçüleri dahilinde olması gerekir. Varidat ve ilham türü vak’alarda da ölçü kitap ve sünnete uygunluk aranır.

Mürşidi Kamil Aynı anda Birkaç Yerde Görünebilir mi?:

Hedef ve Amaç bu ise sonu olamayan dipsiz bir kuyuya düşmüşsün demektir. Allah kuluna bir güzellik vermişse bu onun halidir. Kitaptan bir ilimle Belkıs’ın tahtını anında getiren sonuçta Allah’ın vermiş olduğu ilim ve imkanla bunu yapabilmektedir. Bu üstünlük vesile değildir. Bu devirde 60/70 yerde iftar açanlar duyuyoruz.  Her türlü güzellik Allah’la birlikte olanladır. Allah vermişse böyle bir hali biz kabul ederiz.

Kalplerden Geçenler Bilinebilir mi?:

Öğretmen ile talebe arasındaki bağ, ünsiyet ve muhabbetle gelişen ruhu tezkiyesi  ile Allah’ın kuluna verdiği güzel manevi hallerdendir. Bu gibi haller Allah’ın yardımıyla dır. Şeyhin kendine ait bir durumdan kaynaklanmaz;

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” Mümin:19

ŞİŞ SOKMA ile ilgili görsel sonucuŞiş Batırma Kızgın Ateşte Yürüme keramet midir?:

Genellikle Rufailerin ve bazı kadiri kollarının zikir esnasında yaptıkları “şiş batırma” işi “burhan” adını vererek kerametten ayrı bir durum olarak değerlendirmektedirler. İş farklı bir yapıya doğru kaymaktadır. Hedef bu değildir aşk kalmalı gönüllerde gönülde olanın dökülmeli ismi dillere ne kerameti ne bürhanı sen kurtulamamışsın gösterişten halktan ve halkın elinden. Bunların hiç biri keramet olarak değerlendirilmemelidir.

Madem Şeyhlerin Kerametleri Var Neden Müslümanlar Bu Halde Bir Keramet Gösterseler Olmazmı?:

Hiçbir kulun Allah’ın verdiğinden başka gücü ve imkanı yoktur. Peygambere verilmeyen bir şeyin bir veliye verilmiş olması düşünülemez. Allah’ın tasarrufu dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Velilerin tasarrufu Allah’ın tasarrufuna uygun düdüğünde velinin tasarrufu olarak adlandırılır. Velilerin kendi tasarruflarıyla kafirler karşısında kerametle üstünlük sağlaması Adetullah aykırıdır. Allah vermeyin hiçbirşey olmaz.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın