Keşf

Keşf, kuvvetli bir cazibe, şiddetli bir çekimdir. Özelliği, gaybdan gelen feyezan ve feyzi basiret gözünün nurunun görmesidir. Lambanın ışığının temiz cam fanusa aksettiği gibi, basiret nuru da aynen öylece gaybın feyzine ulaşır. Nur oradan tertemiz kalp yansır. Sonra oradan da akıl âlemine akseder. Onunla manevi bir şekilde birleşir, akıl nurunun artması için nurun kalp üzerinde bir izi ve eseri olur. Aklın nuru sır gözünü aydınlatır. Böylece insan, gözlerin göremediği, fehimlerin tasavvur edemediği, herkese gizli kalan şeyleri görür. Nehrul kadiriyye s. 207

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir