Kevser Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kevser suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’de sıralamaya göre 108 suredir. Mufassal sureler kısmının 15. grubundaki 6. süredir. Üç ayettir. Mekke’de  nazil olduğunu söyleyen Nesefi gibi, ibn-i kesir’de Medine’de nazil olduğunu söyler. Bazılarınca da Mekke’de nazil olduğu söylenmiştir.

Kevser Suresi tartışmasız Üç ayettir. Kuran ayetleri içerisinde bundan daha az olan başka bir süre yoktur. Hatta Kuran’daki en kısa sure olduğu da açıkça bildirilmiştir.

Kevser suresinde Resulullah (Sav)’e iki nimet hatırlatılarak hitap edilmektedir. Bol lütuf ve kin besleyenlerin adının sanının silinmesi. Bu arada ona namaz kılmayı ve kurban kesmeyi emretmektedir. Bu ikisi de birer ibadettir.

Kevser Suresinin  Meali:

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1-  Gerçekten biz sana Kevser’i verdik

2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

3- Şüphesiz sana buğzeden asıl adı sanı kesilecek olandır.

Kevser suresinin nazil oluşu:

Hz. Peygamber (sav)’in mescitte ashabın arasındayken hafifçe uykuya daldı sonra gülümseyerek başını kaldırdığında ashabın ey Allah’ın resulü seni güldüren şeyi nedir diye sorması üzerine; O da az önce bana bir süre indirildi buyurdu ve Kevser Suresini okumuşlardır. Buhari’de, Ahmet Bin hanbel de bu rivayetler geçmektedir. 

Şeyh Abdulkadir Geylani Bu süre için:

Kevser’e kavuşmayı arzu edip ondan içmeyi uman Muhammed’i vazifen şudur; Bütün vakitlerinde ve her halinde tam bir teslimiyet ve ihlas ile Allah’u Teala ya yönelmelisin. Maddi bedenini kendi isteğinle öldürmeli hakka yakınlık olması için onun yolunda hediye etmelisin. Ancak bu şekilde her iki alemin hayrına erer ve felahına kavuşursun.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın