KISASUL KURAN

Kuranı kerimdeki kıssalar:

Kuranı Kerim’de geçmiş peygamberlere ve milletlere dair kıssalar mevcuttur. Kuran’daki bu kıssalardan maksat, tarihi vakıaların kronolojik olarak anlatılması değildir. Ancak geçmiş peygamberlerin ve milletlerin başına gelenlerden bir ibret dersi almamız kastolunmaktadır. Bu sebepten kıssaların bazısı bir kaç kere tekrar edilmiştir. Kuran hadiselerin teferruatını değil, kendi gayesine uygun ve insanların müşterek dertleri olan yönleri seçer.

Kuranı Kerim’in en güzel kıssaları adeta gözlerimizin önünde cereyan ediyorcasına anlatılır.  Kurandaki kıssaların asıl gayesi ahlaki ve terbiyevi oluşudur. Bunlar Kuran’ın kendine has olan uslubla anlatılışından dolayı, bazı müellifler bunlarda edebi bir maksat aramaya çalışmışlardır.

Kuran-ı Kerim’deki kıssaların şöylece sıralayabiliriz:

Adem ile melekler ve şeytan, Adem ile Havva, Adem ve Oğulları, Habil, Kabil hadisesi, Kabenin inşası, Lokmanın oğluna yaptığı ölmez öğütler, Yusufa karşı kardeşlerinin kıskançlığı ve Yusufu kuyuya atmaları, Yusuf ile Aziz’in karısı arasında geçen hadise, Yusuf’un hapse girmesi, kardeşleri ile mülakatı, Musanın peygamberliğinden evvelki hayatı, Risaleti, mucizeleri, firavunun inadı, israiloğullarını Mısır’dan çıkarması, el-bakara ve hıdır kıssası…

Süleyman’ın hikmetleri, Süleyman ve Belkıs, İsa’nın doğumu, nübüvveti, sofrası… İsrailoğulları, Zülkarneyn, Ashabı Kehf, Ashabı uhdud, Ashabul fil, İsra, hicret, Bedir, Uhud, Benu’n Nadr, Ahzap, Mekke’nin Fethi, Huneyn gazvesi, ifk hadisesi ve münafıklara ait kıssalar, insana, vakıalar kadar hiçbir şey gerçeği gösteremez.

Bundan geçmiş milletlerin ilim, cehalet, kuvvet zaaf, Şeref zillet durumlarını ve bunların sebeplerini iyice incelersek, bizlerde mevcud olan iyi veya kötü davranışlarımıza karşı elbette bir tesir edecektir

Kaynak: Tdv Yayınları Tefsir usulü eserinden istifade edilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın