KIYAMET ÖNCESİ GERÇEKLEŞECEK OLAYLAR

Kıyamet kopmadan önce meydana gelecek küçük bazı olaylardan Resulullah (sav) söz etmiştir.Efendimiz verdiği bilgilerin ışığında müslümanlar bir takım çalışmalarda bulunma imkanına ulaşırlar. Hiç kimsenin vaktini bilmediği kıyamet bizi ne amelden nede çalışmaktan koparmaz aksine bizim daha bilinçli olmamızı sağlar. 

Resulullah (sav) kıyamet öncesinde gerçekleşecek olaylardan şu şekilde bahsetmiştir:

Müslim, Amr bin Ahtab Ensari (r a)’den şu şekilde rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) bir gün sabah namazını kıldı, sonra minberin üstüne çıktı ve öğle vaktine kadar oradan bize konuşma yaptı. Sonra minberden indi, namazı kıldı ve tekrar minbere çıktı. Bu kez ikindi oluncaya kadar bize konuşma yaptı. Sonra indi, namazı kıldı ve tekrar minbere çıktı. Bu çıkışında da güneş batıncaya kadar bize konuşma yaptı. Bu konuşmalarında bize kıyamet öncesinde olmuş ve olacak olaylardan haber verdi. İçimizde en bilgili olanımız, bu söylenenleri en iyi hafızasında tutanımızdır.”

Ebu Davud, Huzeyfe bin Yeman (r.a)’dan şu şekilde rivayet etmiştir:
“Vallahi, arkadaşlarım unuttular mı, yoksa unutmuş gibi mi görünüyorlar bilmiyorum. Vallahi Resulullah (as), şu dünyanın sonu gelinceye kadar ortaya çıkacak ve yanlarına üçyüz veya daha fazla insan toplayacak olan bütün fitne
öncülerinden söz etti. Bunlardan hiçbirini bırakmaksızın hepsinin adını, babasının adını ve mensup olduğu kabilenin adını bize bildirdi.”

Müslim, Ebu İdris Havlani (r.a)’den şöyle rivayet etmiştir:
“Hz. Huzeyfe (r.a) şöyle söyledi:
“Vallahi, yaşadığım zaman ile kıyamet arasında ortaya çıkacak bütün fitneler hakkında insanların en bilgilisi benim. Benim bu konudaki bilgimin fazla olması, Resulullah (a.s)’ın başkalarına sözünü etmediği bazı olaylar hakkında
bana özel olarak bilgi vermiş olması sebebiyledir. Ancak Resulullah (a.s), bir gün fitnelerden söz ederken ve onları sıralarken şöyle buyurdu:
“Bunlardan üç tanesi vardır ki, neredeyse hiç bir şeyi bırakmazlar. Bazı fitneler vardır ki, yaz rüzgarları gibidirler. Bazıları küçük, bazıları ise büyüktür.”
Bu hadisi şerif benimle birlikte dinlemiş olanlardan benin dışımda kalanların hepsi gitti.”

Kıyamet önce etkili rüzgarlar gibi insanlık içinde derin ve sarsıntılı fitneler çıkacaktır. Küçük ve büyük bu fitneler karşısında ayakta kalmak zor olacaktır. Allah Resulunun haber vermiş olduğu bu hassas zaman dilimi hakkında çok dikkatli olunması gerekmektedir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes