Kıyametin On Büyük Alameti

Kıyametin On Büyük Alameti

Kainatın dengesini oluşturmak onun bir sistem üzere olmasını sağlamak idrak edemeyeceğimiz kadar büyük bir güç ister. Bu güç her şeyin ömrünü belirlemiş ve tayin etmiştir. Vakti zamanı gelince her fani gibi Dünya hayatı da sona erecektir.

kıyametin büyük alametleri sırasıyla ile ilgili görsel sonucuDengeler üzerine kurulmuş bu yapının kurucusu bir çok uyarılarda bulunur. Kıyamet yaklaştığı zaman belirtileri görülmeye başlayacaktır bu dünyanın sonunun geldiğinin, Ahiret ve sonsuz yaşamın başlangıcının habercisidir demektedir. Peygamber (as)’da bu zaman diliminin yaklaşması ile ilgili bilgileri ümmetine haber vermiştir.

İnsan dünyada dengeleri bozmaya başlayınca ” Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız” Rahman:55/7-8 artık son yaklaşmış onun habercilerini kollayın ikazı ile bizi karşı karşıya bırakır;

“Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır.”Duhan:44/10-11

“Söylenen (kıyamet) başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir yaratık (Dabbetu’l Arz) çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur.” Neml: 27/82

Kıyametin Büyük  Alametleri ve Kıyamet Öncesi Diğer Alametler:

kıyametin büyük alametleri sırasıyla ile ilgili görsel sonucuKıyametin öncesinde gerçekleşmesi beklenen hadiseler arasında Kâbe’nin yıkılması ve taşlarının Cidde tarafında denize atılması olayı vardır.

Müminlerin canlarını alacak bir rüzgarın esmesi ile yeryüzünde mümin kalmayacak kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır.

Fırat nehrinin suyunu tutulması altından bir altın madeni bulunması ve savaş olması

Aden tarafından çıkacak bir ateş insanları sürükleyecek.

Bu anlatılanlardan önce kutsal topraklarda hilafet merkezi kurulacak. Müslümanların başkenti Kudüs olacak Mehdi (as) ortaya çıkacaktır.

Ahmed, Abdullah bin Ömer (r.a)’den şu şekilde rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş boncuklar gibidirler. İp bir yerinden koptu mu,  bu boncuklar peş peşe dökülür.”

Taberani, Evsat’ta Huzayfe bin Useyyid (ra)’den rivayet etmiştir: “Sanıyorum bu söz ondan merfu olarak nakledilmiştir:  “Dabbetu’l-Arz (yer hayvanı), büyük bir camiden çıkar. Onlar bu haldeyken yer, gür bir ses çıkarır. Onlar bu haldeyken (bunun dehşeti içindeyken) yer yarılır “

İbni Mace, Safvan bin Assal (r.a)’dan rivayet etmiştir: Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Güneşin battığı yönde genişliği yetmiş yıllık mesafe olan açık bir kapı bulunmaktadır. Bu kapı, güneş bir taraftan doğuncaya kadar tevbe için açık kalacak olan bir kapıdır. Ancak güneş bu yönden doğduğu zaman, kişi eğer önceden iman etmiş veya imanı ile hayır (sevap) kazanmış olmazsa, o andan sonraki imanı kendisine bir yarar sağlamaz.”

Müslim, Ebu Hureyre (ra)’den şu şekilde rivayet etmiştir: “Resulullah (as) şöyle buyurdu: “”Şu altı olay olmadan önce amel etmeye çalışın: Güneşin batı tarafından doğmasından, dumanın (kıyamet alametlerinden olan dumanın) ortaya çıkmasından, Deccal’in ortaya çıkmasından, birinizin kendi derdiyle uğraşmak zorun
da kalmasından veya işlerin avamın (halk kitlesinin) eline verilmesinden önсе…”

Müslim, Huzeyfe bin Useyyid Gifari (r.a)’nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir:”Bizim aramızda müzakerede bulunduğumuz bir sırada Resulullah (a.s) yanımıza geldi ve “Neyi müzakere ediyorsunuz?” diye sordu. Biz: “Kıyametten söz ediyoruz” dedik. Resulullah (a.s) da şöyle buyurdu: “Kıyamet, onun öncesinde, on alametin ortaya çıktığını görmediğiniz sürece kopmayacaktır.” Resulullah (a.s) sonra bu on alametin; Duman, Deccal, Dabbe (Dabbetu’l Arz), Güneşin batı tarafından doğması, İsa bin Meryem (a.s)’in inmesi, Yecuc ve Me’cuc’un etrafa yayılması, Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç ayrı bölgede, yerin dibine geçirilme (hasf) olayının görülmesi, son olarak da insanları toplanma yerlerine (mahşerlerine) doğru sürecek bir ateşin ortaya çıkması olduğunu söyledi.”

Şimdi büyük alametleri tekrar sıralayalım:

1) Mehdi (As)’ın gelmesi.

2) Deccal’in ortaya çıkması.

3) İsa (As)’ın yeryüzüne inmesi.

4) Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkması.

5) Üç büyük çöküntü.

6) Dumanın ortaya çıkması.

7) Güneşin batıdan doğması.

8) Dabbetü’l-Arz’ın ortaya çıkması.

9) İnsanları toplayıp sevk eden ateş.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın