Kızan Kimse Ne Yapmalıdır

Kızan Kimse Ne Yapmalıdır?

Gazaba gelen (kızan) bir kimsenin, ayakta ise oturması ve oturuyorsa, bir yanına yatması sünnettir. Yüzünü ve elini soğuk su ile yıkarsa, kızgınlığı geçer. Zira hazret-i Hasan (radıyallahu anh) bildiriyor ki, Resûlüllah (ﷺ) buyurdu ki: «Kızgınlık bir ateş parçasıdır ki insanoğlunun kalbinde tutuşup yanmaktadır. Sizden biriniz kızınca, ayakta ise otursun, oturur vaziyette ise, bir yanına dayansın.»

Özel Konuşanların Arasına İzinsiz oturmamak 

Gizli sohbet etmekte olan kimselerin aralarına onlardan izinsiz girip oturmak mekruhtur. Zira Peygamberimiz(ﷺ)ümmetini bundan men etmiştir.

Oturma şekline Dikkat Etmek

Gölge ile güneş arasına oturmak, sol eline dayanır oturmak ile yatmak arasında bir vaziyette oturmak mekruhtur. 

Sohbetten Kalkınca Şu Dua Okunmalı

Bir toplantıdan kalkınca, orada meydana gelen günahlara kefaret için: «Sübhanekallahümme ve bihamdike, la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke» demek müstehaptır. 

Kabristanlıkta Adab

Mezarların olduğu yerde ayakkabı ile yürümek mekruhtur. Kabristana girdiğinde: «Allahümme Rabbe hazel ecsadil balliyyeti velızaminnahiretil-leti hacaret mined dünya ve hlye bike mü’minetün, edhıl aleyha revhan minke ve selamen minni» demek ve bundan önce selâm verip: «Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil mü’minin, inna inşaallahü an karibün biküm lahıkün» söylemelidir. Böyle olduğunu Peygamber efendimiz (ﷺ) bildiriyor.(Bu iki dua arasında on bir besmele ile on bir ihlas ve bir Fatiha-şerife okunursa, okuyanlara o ana kadar vefat edenler sayısınca sevap verilir.)

Bir kabri ziyaret ettiğinde elini kabir üzerine koymamalıdır. Kabri öpmemelidir. Yahudilerin adetidir. Mecbûr ve âciz kalmayınca kabir üzerine oturmamalıdır. Kabre dayanmamalıdır. Kabri çiğnememelidir. Kabirde yatana hayattaki gibi saygı göstermeli ve hayatta iken karşısında nerede dururdu ise yine orada durmalıdır. On bir Kulhuvallahu ehad suresi ve Kur’ân-ı kerimden başka yerler okumalıdır. Sonra şu süre ve Kur’an’dan hasıl olan sevabı, şu kabirde yatana bahş ve hediye eyledim demelidir. Sonra ne dileği varsa Allahü Teâlâ hazretlerinden dilemelidir.

Kabristandaki kemikleri kırmamalı ve çiğnememelidir. Zaruri olarak böyle bir durum olursa, kabirdeki için istiğfar etmelidir.

Mütevazilik

Her bir Müslümana alçak gönüllü ve mütevazi olmak, ihtiyarlara hürmet etmek, küçüklere ve çocuklara acımak ve şefkat etmek, kusurlarını affetmek, edep ve terbiyelerini terk etmemek sünnettir.

Salat Eylemek

Peygamberlerden (ﷺ) başkası için sallallahu aleyke veya sallallahu ala falan ibni falan demek caiz olur. Zira hazret Ali (radıyallahu anh), hazret-i Ömer (radıyallahu anh) için sallallahu aleyke [Allah sana rahmet eylesin demektir] dedi. Resulullah (ﷺ) de: «Allahümme salli ala al-i Ebi Evfa» deyip. âl-i Ebi Evfa için böyle salât eyledi.

Zimmilerle Musafaha etmeyin

Zimmilerle (gayr-i müslim vatandaşlarla) musafaha mekruhtur (Hanefi mezhebinin en büyük fıkıh kitabı olan İbn-i Abidin’de, beşinci cilt de diyor ki zimmiye yani gayrimüslim vatandaşa zulmetmek, müslümana zulmetmekten daha fenadır. Hayvana zulmetmek, zimmiye zulmetmekten daha fenadır, Zimmiyi eziyetlendirmemek için selam vermek de musafaha etmek caiz olur. Açıkça günah işleyen fasıka selam vermek de böyledir denilmektedir.)

Zira Resulullah (ﷺ): «Ehl-i zimmet ile musafaha etmeyin» hadis-i şerifiyle bunu yasakladı. 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın