Kocanın Eşi Üzerindeki Hakları

Bismillahirrahmanirrahim

Kocanın Hakları:

“Erkekler, kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü bir kere Allah diğerinden üstün yaratmış. bir de erkekler kendi mallarından (mehir ve nafaka) harcamaktadırlar…”Nisa: 4/34

…Erkeklerin meşru suretle kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler kadınlar üzerinde fazla bir derece vardır. Allah mutlak galip. hüküm ve hikmet sahibidir.”Bakara 2/228.

…Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır…” Nisa: 4/32

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Kocanın, zevce üzerindeki hakkı, yatağını terk etmemesi, üzerine yemin etmesi halinde yemininde doğru çıkarması, emrine itaat etmesi, dışarıya ancak kocasının izni ile çıkması, hoşlanmadığı kimseyi yanına almamasıdır.” Taberani;2\40

Ebu Hureyre’den (r.a.):Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur:Erkek, hanımını yatağına davet eder ve o da gelmez, bunun üzerine ona kızgın olarak gecelerse, melekler sabah oluncaya kadar o kadına lanet ederler.” Buhari Nikah,86; Müslim, Nikah,122; Ahmed

Bir rivayette şöyle buyrulmuştur: “Kadın, kocasının yatağını terkederek sabahlasa, melekler ona sabaha kadar lanet eder.”Buhari. Nikah, 88 ; Müslim, Nikah, , 120.

Diğer bir rivayet de şöyledir: “Canımı elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, eğer bir adam karısını yatağına davet eder de kadın razı olmazsa, kocası ondan razı oluncaya kadar gökte olan ona gazap halinde olur.”  Müslim, Nikâh, 121.

Ebu Ali Talk b. Ali’den (r.a.): Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:“İhtiyacını gidermek için erkek karısını çağırdığı vakit, tandırın başında (eli hamurda da) olsa ona gelsin.” Tirmizi, Radá, 10.

Ebu Hüreyre’den (r.a.): Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Birinin, bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, mutlaka kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” Tirmizi, Rada. 10; İbn Mace, Nikah, 4 : Ahmed, 5/227, 228, 6/76.

«— Kocanın karısı üzerindeki başlıca hakları şunlardır:

1 — Kocası kadın ile yatmak isteyince kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemelidir.

2 — Kocasının evinden, onun iznini almadan hiç bir şey vermemesidir, eğer verirse sevabı kocasının, günahı onun olur.

3 — Kocasının iznini almadan nafile oruç tutmamalıdır. Eğer tutarsa sadece açlık ve susuzluk çekmiş olur, hiç bir sevabı olmaz.

4 — Eğer kocasından izinsiz, evden çıkarsa eve dönünceye veya yaptığına tevbe edinceye kadar melekler ona lanet eder.»

Kocaya karşı kusur kadının hem dünya hemde ahiret hayatı için zararlı olarak görülmüştür. Zamanımızda eşlerin yeterli bir dini eğitim geçmemesi yaşanılan toplumsal hayat tarzları cinsiyet eşitliği, kadın hakları savunuculuğu evlere girmiş diziler farklı kültürlerin aile ve ferdi yaşam ölçüleri İslam değerlerini ne yazık ki çok arka planda bırakmıştır. Yinede hassasiyet gösteren bu konuda yetiştirme tarzını yılmadan yapan dini bütün aileler mevcuttur.

Kadın burada verilen bilgilerle mahkum, esir ve köle gibi değerlendirmemelidir. Önemli olan aile müessesesinin İslami kurallar içinde yürümesini temin etmek nesil emniyetini sağlamak ve eşlerin bir birlerinin haklarına sahip çıkarak mutlu olmalarını sağlamaktır.

Ümmü Seleme’den (sa): Resulullah (as) şöyle buyurmuştur:” Hangi kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.” Tirmizi, Rada;10 İbn Mace, Nikah.4

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın