Köpekteki On Haslet

Köpekteki On Haslet

Anlatıldığına göre, salih kullardan biri birkaç defa bir eve davet edilir. Fakat evin kapısına her gittiğinde davet eden kişi geri çevirip kapıdan kovar. Adam bu hâle hiç sinirlenmez. Davet eden şahıs onun bu sakin ve sabırlı tavrına bir anlam veremez ve sabrına şaşırır. Bunun büyük bir erdem olduğunu düşünerek hikmetini sorar. 

Salih ona:

Bunun büyük, erdemli bir davranış olduğunu sanma! Bu köpeklerin sıfatıdır. Zira köpek, sahibi tarafından her çağrıldığında koşarak gider. Kapıdan kovulursa oradan ayrılır. Hiçbir şey olmamış gibi umursamaz. Çünkü ona yapılanın onu sınamak için olduğunu çok iyi bilir.

Hasan Basrî Hazretleri der ki:

“Köpekte on huy ve haslet vardır ki, bu on huy ve hasletin her müminde bulunması gerekir. 

Bunlar:

1- Aç olmalıdır. Çünkü açlık Salihlerin edebidir.

2- Belli bir mekânı olmamalıdır. Bu haslet de tevekkül sahiplerinin alametlerindendir.

3- Geceleri az uyumalıdır. Bu da Allah’ı sevenlerin sıfatlarındandır.

4- Öldüğünde arkasında bir miras olmamalıdır. Bu da zâhidlerin sıfatlarındandır,

5- Sahibi ona kötü bile davransa, hatta ona vursa bile sahibini asla terk etmemelidir. Bu da sadık müridlerin nişanlarındandır.

6- Yeryüzünden her mümine yumuşak davranmalıdır. Buda mütevaziliğin alametidir.

7- Yeri zorla alındığı zaman orayı terk edip başka bir yere gitmeli. Bu da razı olmuşların halidir.

8- Ona vurulduğunda, kovulduğunda, cefaya maruz kaldığında, kendisine yapılanlara rağmen geçmişine kin tutmamalıdır. Bu da Allah’tan korkanların alametidir.

9- Yemek hazır olan bir yerde oturup yemeğe uzaktan bakmalıdır. Bu da miskinlerin edebidir.

10- Bir mekândan ayrıldığında bir daha oraya dönüp bakmamalı, oraya geri dönmemelidir. Bu da mahzunların alametlerindendir.”

 

80% LikesVS
20% Dislikes

Bir Cevap Yazın