Kosova Savaşı

Kosova Savaşı

Kosova Savaşı Osmanlı Devleti ile Sırp Kralı Lazar, Bosna Kralı Tvartko, Arnavud Prensi ,Jori Kastriyota öncülüğünde Bulgar, Arnavut, Ulah ve Sırplar ittifakına karşı 1389’da Kosova ovasında yapılmıştır. 9 Ağustos’ta topçu atışlarıyla savaş başladı. Osmanlı ordusunun askeri yeteneği ve stratejisiyle savaş sekiz saat sürdü. Haçlı ordusunda hayatta kalanlar çareyi kaçmakta buldular. Bu savaş tarihe I. Kosova Zaferi olarak geçmiştir.

Savaş sonunda suikasta uğrayan Osmanlı Sultanı I. Murad ile savaşta öldürülen Sırp kralı Lazar’ın ölmesi Avrupalı tarihçiler tarafından Haçlı zaferi olarak kabul edilmiştir. Aslında I. Murad ve şehzade Bayezid’in komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu hezimete uğratmıştır.

Kosova Savaşının Neden Çıkmıştır

1371’de Osmanlı’nın Ploşnik Savaşında yenilgiye uğraması ile Balkan ulusları Türk ve Müslümanların egemenliğine vermek istiyorlardı.Sırp prensi ve diğer prensliklerin Osmanlı aleyhine çalışmaları ve silahlanmaya başlamaları, krallık ve prensliklerin Osmanlı Devleti’ne vergi vermek istememeleri, Osmanlının balkanlarda genişlemesini önlemek, mümkünse durdurulmasını sağlamak, balkanlara yerleştirilen Türkmenlerden kurtulmak, Osmanlının Avrupa’dan çıkarılması. Osmanlı Devleti ’de Balkanlarda egemenliğini sağlama almak, kendisine karşı oluşturulan ittifakı güçlenmeden bir an önce sonlandırmak istemesi ile savaş kaçınılmaz olmuştur.

Kosova Savaşı’nın Sonuçları Ne Olmuştur

Kosova Zaferi’yle Osmanlı Devleti kesin olarak Balkanlara yerleşmiştir. Balkan Yarımadası tamamen Osmanlının hakimiyetine geçmiştir. Sırpların istiklal hayalleri suya düşmüş, Osmanlının egemenliği altına girmek zorunda kalmışlardır.

Kosova ve Ürgüp çevresine Anadolu’dan aşiretler ve Tatar muhacirler yerleştirilmiştir. Kosova’nın ilk Osmanlı valisi Paşa Yiğit olmuştur. Türkleşen ve Müslümanlaşan bölge 400 yıl Osmanlı egemenliği altında kalmıştır.

Bu savaşta şehzade Bayezid’in cengâverliği ve komutan vasfı ön plana çıkmıştır. Emrindeki askerleriyle birlikte ittifak ordusunun dağılmasını ve bozguna uğramasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir