Kötü arkadaşları terk etmek

On İkinci Vaaz : Kötü arkadaşları terk etmek

Ey hakikat yolcusu! Kötü kimselerle arkadaşlık etme, onları terk etmeye gayret et. Onlarla olan sevgi ve dostluğu kes. İyi kişilerle münasebet ve dostluk kurmaya çalış. Kötü kimselerle arkadaşlık eden dost ve yaranlarını da terket.. 

Hayre müteveccih olan kişilerle uzakta olsalar yakınlık sağla. Çünkü sevdiğin ve seviştiğin kimselerle aranızda deruni bir yakınlık teessüs eder. O halde kiminle sevinip dostluk kurduğuna dikkat et..

Bilginlerden bir kısmına sorulmuş:

– Yakınlık nedir?

– Sevgi ve dostluktur, diye cevap vermişlerdir.

Ey Ahiret yolcusu! 

Şerli kimselerle sohbet etmen, iyi kişilere sui zan beslemene, onlar hakkında iyi niyetinin değişmesine sebep olur. Böyle bir duruma düşmen senin için derin bir bataklık sayılır. Düşmemeye gayret et. Allah’ın yüce Kitabını ferahlatıcı gölgesinde yürü ki felah ve necat bulasın. Hazreti Peygamberin sünnetinin gönül açıcı havasına gir ki ebediyen kurtulasın. 

İlahi 

Her kime kim bir nefes aşk selam eyledi

Gönlü ulaştı Hakk’a, canda makam eyledi.

 

Sevdi inayet anı, buldu hidayet canı,

Canını ol âşıkın oda haram eyledi.

 

Aşk gibi kimya bulmadı hiç evliya,

Aşık olan bi-riyâ nefsi gulam eyledi.

 

Ol cihana girmeğe, cehd û cihad etmeğe,

Canları esritmeğe aşk müdam eyledi.

 

Aşkı nice şerh edem, bilemezim, ey dedem!

Amilleri has eder, rahmeti am eyledi.

 

Dar i beladır cihan, rencde genci nihan:

Yusuf’a zindanı aşk dar-ı selâm eyledi.

 

Ey nice ham ademi aşk ile buldu demi,

Neſse uyan puhteler kendüyu ham eyledi.

 

Kimsene nefsi zebun kılmadı, ey zufünun:

Demiri od kaynatır: ask anı råm eyledi.

 

Aşk ile Mosà Kelim, aşk ile Isa kerim,

Aşk ile Hak Ahmed’i bahri kelam eyledi.

 

Maksudun Eflaki’nin bir nazar ile bugün.

Kutb-u cihan Mevlâna verdi, tamam eyledi.

 

Eflaki DEDE

—————

Eflaki (? – 1359) Konyalıdır. Mevlana’nın torunu Ula Arif Çelebinin dervişi ve yakın arkadaşı idi. Menakıbü’l-Arifin adlı eseri meşhurdur.100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın