Kuran Ayetlerinin Kelime Adetleri

Alimler, Kur’an ayetlerinin adedi üzerinde çeşitli görüşler belirttiler:
Bu çeşitli görüşlerin en iyisi, Kufelilerin sayısıdır. Bunların sayısı Hz. Ali’ye nispet edilen sayıdır ki, 6236 ayettir.
Daha başka anlatıkları da olmuştur.

Abdullah b. Mesud (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Kuran ayetleri 6218 ayettir.
İbn Abbas (ra)’ın şöyle dediği anlatıldı.
Kuran’ın tümü 6216 ayettir
İsmail b. Cafer Medeni’nin sayısına göre 6214 ayettir.

Mekkelilerin sayısına göre 6214 ayettir.

Basralıların sayısına göre : 6204 ayettir.
Şamlıların sayısına göre : 6226 ayettir
ibrahim Teymi’nin sayısına göre : 6199 ayettir
Bazı Şamlılar söyle dediler:
Kuran ayetleri 6250 ayettir.
Bütün alimlerin görüşüne göre ise;
– Kuran ayetleri, 6668 ayettir.
Sonra, alimler, Kur’an kelimeleri üzerine de, çeşitli görüşlerini belirttiler.
Hümeyd b. Arac, söyle dedi:
Kuran kelimelerinin adedi, 76430 kelimedir.
Mücahid ise, şöyle anlattı:
– Kuran kelimelerinin adedi, 77250 kelimedir.
Ibrahim Teymi ise, söyle dedi
– Kur’an kelimelerinin adedi: 77439 kelimedir.
Ata b. Yesar ise, şöyle anlattı:
-Kur’an kelimelerinin adedi : 77439 kelimedir
Bu rivayet bir evvelkinin aynıdır.
Ömer b. Abdülaziz b. Abdullah ise, söyle anlattı
-Kur’an kelimelerinin adedi: 79436 kelimedir.
Alimler, anlatılan sözleri söylemiştir. Bunun dışında söylenmiş. En doğrusunu Allah bilir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın