Kur’an harflerinin adedi hakkındadır

İbn Mesud (ra)’ın şöyle dediği anlatıldı:
– Kur’an-1 Kerim’in 322670 harfi vardır. Kur’an okuyan için, her harften on hasene vardır.
İbn Abbas (ra.) şöyle anlattı:
– Kur’an harflerinin tümü: 323621 veya 7o harftir.
Mücahid söyle anlattı:
– Kur’an harfleri, 321621 harftir.
Abdülaziz b. Abdullah şöyle dedi:
– Kur’an harfleri 321200  harftir.
Anlatıldığına göre: Kur’an 321200 harftir.
Kur’an’da bulunan ELİF harfi: 48872 adettir.
BA harfi: 11428  tanedir
TA harfi: 10199  tanedir
SA harfi: 20276  tanedir.
CiM harfi: 3293  tanedir
HA harfi: 3993  tanedir.
HI harfi : 2416  tanedir
DAL harfi: 5672  tanedir
ZE harfi : 4697  tanedir
RA harfi: 11793  tanedir
ZA harfi: 1590  tanedir
SÍN harfi : 5891  tanedir.
SIN harfi: 2253  tanedir
SAD harfi: 2013 tanedir
DAD harfi : 1617  tanedir
TI harfi: 1274  tanedir
ZI harfi: 842  tanedir
AYIN harfi: 9220 tanedir
GAYIN harfi: 2208  tanedir.                                                                                                                                                              FA harfi: 8499 tanedir.
KAF harfi: 9500  tanedir.
LAM harfi: 3432 tanedir
MİM harfi: 26135 tanedir
NUN harfi: 26560 tanedir
VAV harfi: 25536 tanedir.
HE harfi: 10070 tanedir
LAMELIF harfi : 4720 tanedir
YA harfi 25929 tanedir.

Bu hususlarda çok ihtilaf vardır. Ancak, Kurra’dan bir cemaat, anlatıldığı gibi söylemişlerdir. En iyisini Allah bilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın