Kur’an-ı kerimin bölümleri

Hümeyd b. Arac, Kur’an harflerini hesap etti; Kehf süresinin:
– Doğrusu, sen beraberimde sabretmeye asla muktedir olamazsın. (18/67) mealini taşıyan ayeti ile bundan sonra:

“Kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?.” (18/68) mealini taşıyan ayette yarı olduğunu buldu.
Ondan başkaları dedi ki:
“Len testetia (asla muktedir olamazsın)”- (18/67) kelimesinde ilk yarısı tamam olur:

“Meiye sabra (benimle sabretmeye)” (18/67) kelimeleri ile de, ikinci yarıya geçer.

Mütekaddimin zatlardan bazıları da, söyle dedi:
Kuran’ın harf harf hesabını yaptım. Kehf süresinin:”Ve’l-yetelettaf (nazik hareket etsin).” (18/19) kelimesinin
ikinci LAM harfini birinci yarıda buldum. TI ve FA harfi ile ikinci yarı başlıyordu.

Bazları da dedi ki:
Sana bir vergi verelim mi?. (18/94) mealini taşıyan ayetle kuranın ilk yarısı tamamlanır.

Kurra’dan bir cemaat ise, söyle dedi:
-Yemin olsun, kötü bir şey yaptın. (18/74) mealine gelen ayetle, Kuran’ın ilk yarısı tamam olur.
Bazıları da dedi ki:
–Kehf süresinin sonunda Kuran’ın ilk yarısı tamam olur.

Bazı mütekaddimin zatlardan rivayet edildiğine göre:
-“Allah’a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. İçlerinden kafir olanları pek acıklı bir azap çarpacaktır. (9/o) mealine gelen ayetle, Kuran’in ilk üçte biri tamam olur.

İkinci üçte bir ise:
“Ehl-i kitapla, en güzel şekilden başka türlü mücadele etme” (29/46) ayetindedir. Üçüncü üçte bir ise, bu sürenin sonunda başlar. Amme katında Kuran’ın üçte biri: “Allah kalplerini mühürledi, onlar bilemezler.” (9/93) Ayeti ile biter. İkinci üçte biri ise “Alimlerden başkası onları anlamaz.” (29/43) Ayeti ile biter.

Mütekaddimin zatlardan bazıları şöyle anlattı:
– Kuran’ın birinci dörtte biri, Araf suresinin ilk üç Ayetlerinin başında tamamlanır. Sonrası bu ayetlerin ortasında başlar. Üçüncü dörtte bir ise, Saffet süresinin: “Nihayet ona iman ettiler. Kendilerini bir zamana kadar geçir
dik” (37/48)

Dördüncü dörtte biri ise, Kur’an sonunda tamam olur:
Amme katındaysa durum şudur: Birinci dörtte bir Enam süresidir. İkinci dörtte bir Kehf süresidir. Üçüncü dörtte bir ise, Saffet süresidir.Dördüncü dörtte bir ise, Kuran’ın sonuna kadardır.

En doğrusunu Allah bilir

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın