Kur’an Ne Zaman Ve Nasıl Nazil Oldu

KUR’AN NE ZAMAN VE NASIL NAZİL OLDU?

Ä°lgili resimRamazan ayında Hira dağında mağaraya çekilmişti, günlerden Pazartesi gecesi idi her zaman ki  gibi bütün varlığı ile Allah’a yönelmişti.Cebrail (a.s.)emri ile gelerek buyurdu ve “Oku” dedi.

Titrek bir sesle, “Ben okumak bilmem” dedi.

Peygamber Efendimiz. Melek onu kucaklayıp takati kesilinceye kadar sıktı ve aynı tatlı sesle, “Oku!” dedi.

Yine “Ben okumak bilmem.” diye cevap verdi.

Melek aynı şekilde onu tepeden aşağıya tekrar sıktıktan sonra “Oku!” dedi.

Üçüncü defasında “Ne okuyayım?” deyince, melek, “Yaradan olan Rabbinin adına oku…” dedi ve İkra Süresinin ilk beş ayetini vahyetti. Efendimiz de o ayetleri tekrarladı.

Peygamber Efendimiz bu olayı şöyle anlatıyor:
Cebrail (as) dönüp gitti. Ben uykudan uyanır gibi oldum. Sanki kalbime bir kitap yazılmıştı. Mağaradan çıkıp dağın ortasına geldiğim zaman gökten şöyle bir ses geldi:
“Ya Muhammed, sen Allah’ın Resulüsün, ben Cebrail’im…”

Böylece Kuran’ın ilk beş ayeti inmiş oldu. Orada “İkra!” yani “Oku!” diyordu. “Kainat kitabını Rabbinin adına satır satır oku! İçindeki olayları Onun adına tahlil et! Manalarını öğren!” buyuruyordu.

Artık 23 yıl sürecek olan vahiy süresi böylece başlamış oldu ve bu zaman zarfında Kuran-ı Kerim ayet ayet tamamlandı.
Ayetler ilk inmeye başladığında, Peygamber Efendimizden yakın çevresini, aşiretini uyarması isteniyordu. Sonra tebliğ dalga dalga dünyaya yayıldı

KUR'AN NE ZAMAN VE NASIL NAZÄ°L OLDU? hadis ile ilgili görsel sonucuİlk vahiy geldiği zaman Peygamberimiz (S.a.v) 40 yaşında idi.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki; insanlara doğru yolu gösteren, hak ile batılın arasını ayıran Kur’an, o ayda indirilmiştir…”Bakara:185

“Muhakkak ki biz o (Kura)nı kadir gecesinde indirdik…”Kadir:1

Bu ayetler, Kur’an-1 Kerim’in ramazan ayında ve kadir gecesinde indirildiğine delildir. Bu ise iki şekilde tevil edilir:

Birincisi: Allahu Teala bununla, Kuran’ın nazil olmaya başlamasını ve ilk nazil oluşunu kastetmiş olabilir. Zira Kur’an-1 Kerim hem ramazan ayı içinde hem de ramazan dışında olmak üzere 20 yıldan daha fazla bir zamanda, peyderpey nazil olmuştur.

İkincisi: İbn-i Abbas’ın beyan ettiği şu görüştür:
Kuran bir defada toplu olarak dünya semasına indirildi. Sonra beytül izzede şerefli, temiz ve yüceltilmiş sahifeler içerisinde muhafaza edildi. Daha sonra oradan da peyderpey, ayet ayet, sure sure, soru soranlara ve vuku bulan olaylara cevaben, Peygamber (a.s.)’in vefatına kadar Peygamber (a.s.)’e indirildi.”

Bu tevil zahire daha yakın ve nakil yönünden daha sahihtir. Allah (c.c.) daha iyisini bilir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın