Kuran Ramazanda Mı İndi

Atıyye bin Esved’in, ibn-i Abbas’a (ra): “Biz Kuranı kerimi mübarek gecede indirdik” kelamı ile, Kuran-i kerimin
mübarek bir gecede indirildiği beyan buyrulmuştur. Halbuki Kuran-ı kerimin diğer aylarda da inmiştir.

Allahu teala; “Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye (süreler ve ayetlere) ayrılmış Kuran yaptık, peyderpey indirdik.” İsra:106  

İbn-i Abbas (ra) bu ayet için: “Kur’ana kerim, Şehr-i Ramazanın Kadir gecesinde tüm olarak Levh-i Mahfüz ‘dan dünya göğüne indirildi. Sonra Cebrail (as) yirmi üç senede olaylara göre, süre süre, ayet ayet ve zaman zaman, Kur’anı kerimi Muhammed’e (sav) indirmiştir. Allahu teala bunu; “O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir.” Vakıa: 80. ayeti kerimede bildiriyor, buyurdu

Davud bin Ebu Hind, Şa’biye; “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” Bakara:185

Yılın diğer aylarında Resulullah’a (sav) «Kur’an-ı kerim indirilmedi mi?» diye sorduğu sorusuna: Evet, senenin diğer zamanlarında da Kur’an-i kerim indirilmiştir, Ancak Cebrail (as) Allahu teala’nın emri ile indireceği ayetleri, Hz. Muhammed’e (sav) Ramazanda arzederdi. Allahu teala onlardan dilediğini nesh ederdi cevabını verdi.

Şihab bin Tarık’ın Ebu Zer Gıfari’den (ra. anh) bildirdiği hadis-i şerifte: «İbrahim (as)’ın suhuf’u Şehr-i Ramazandan üç gece geçince indirildi. Davud (as)’ın Zebur’u, Şehr-i Ramazandan on sekiz gece geçince indirildi. İncil İsa (as)’a Şehr-i Ramazandan on üç gece geçince indirildi. Kur’an-ı kerim Muhammed (as)’a Ramazanın yirmi dördünde indirildi buyuruldu. Sonra Allahu teala: “İnsanlara hidayettir” buyurup. Kur’an-ı kerimin insanları sapıklıktan doğru ve hidayet yoluna irşad ettiğini, helal ve haramda hudud, ahkamda hakkı ayırdığını beyan eylemiştir.

Kaynak: Gunyetüt Talibin, Seyyid Abdülkadir Geylani

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın