Kur’an surelerinin adedi

İbn Mes’ud (ra.)’in söyle dediği rivayet edildi:
Kur’an sürelerinin adedi, yüz on ikidir. Onun böyle deyişi, Muavvezeteyn sürelerini saymamasından dolayı idi. Bunları, Mushaf’a yazmamıştı.
Şöyle dendi:
Bunlar, semadan nazil oldu. Alemlerin Rabbının kelamıdır. Ancak, Resulullah (s.a.v.) onları okur, üflerdi Onlarla istiaze ederdi. Bunun için şüpheye düştü. Bunlar, Kur’andan mıdır, değil midir? Bu sebeple onları Mushaf’a yazmadı.

Mücahid ise, Kuran’ın bütün sürelerini, yüz on üç olarak anlattı. Onun bu anlatışı, Enfal süresi ile Tevbe süresini bir süre saymasından ileri geliyordu.

Übey b. Kab ise, Kuran sürelerini yüz on altı sayardı. Bunun sebebi ise, Vitir namazında okunan kunut dualarını Kurandan samasından dı.

Zeyd b. Sabit ise, söyle dedi:
Kur’an sürelerinin tümü yüz on dört süredir, Bu görüş, ashabın çoğunluğunun benimsediğidir, Hz, Osman’ın Mushaf’ı da böyledir. Şehirlerde umum alimlerin Mushaf’ı da budur.
Yani: Kur’an sürelerinin adedi yüz on dörttür. Bununla amel vacib olur.
En doğrusunu Allah bilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın