Kur’an’da karınca mucizesi

Kur’an’da karınca mucizesi

Kur’an’ı Kerimde Kanatsız Karıncaların dişi olduğu 1400 yıl önce Neml Suresi 18. Ayette belirtilmiştir.  

Karıncalar (Formicidae) familyasını oluşturan, yaban arıları ve arılarla birlikte zar kanatlılar (Hymenoptera) takımında yer alan, sosyal yaşam gösteren böceklere verilen ortak addır. 

Karıncalar, çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra çeşitlenmiştir. Günümüzde 12.000’den fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14.000 civarında türü olduğu sanılmaktadır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü yapıları ile kolaylıkla tanınırlar.

Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla “işçi” ve “asker” sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve “kraliçe” adı verilen verimli dişilerde bulunur. Bu koloniler bazen “süperorganizmalar” olarak tanımlanır çünkü karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar.

Karıncalar Dünya üzerinde hemen hemen her kara parçasında bulunur. Kendine özgü karınca türleri bulunan ender yerler Antarktika ile birlikte bazı uzak ve yaşama uygun olmayan adalardır. Karıncalar ekosistemlerin çoğunda yaşayabilir ve kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15 ile %25’ini oluştururlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yaşam alanlarını değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanmalarına ve kendilerini savunmalarına bağlanmıştır. 

Karınca topluluklarında iş bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanır. İnsan toplulukları ile olan bu paralellikler, birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.

Kırmızı ateş karıncaları (Solenopsis invicta) gibi bazı türleri, yeni bir bölgede kendilerine bir yer edinebilmek için yayılmacı türler olarak görülürler.

Kanatsız Karıncaların dişi olması kuran belirtilmiştir. Hz. Peygamberin en büyük mucizesi olan kuran’da karınca ismi alan bir sure mevcuttur. Bu surenin 18. ayetinden o zamandan tüm kanatsız karıncaların dişi olduğu ifade edilmektedir. Ayet şu şekildedir: 

“Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” Neml / 18

Bu ancak son zamanlarda ortaya çıkarılan bir gerçek iken, bunun böyle olduğunu daha  keşfedilmeden 1400 yıl önce Kuran’da bu tasvir edildi. Kuran, dişi modunda uçamayan karıncalara şöyle hitap eder:

 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون

“Dedi” kelimesi için: Kala (قال) erkekler içindir. Kalat ( قَالَتْ) kadınlar içindir. Kuran, Kalat قَالَتْ (dişi) kullanmıştır.

Ayetin akışından da anlaşılacağı üzere yuvalarınıza girin Süleyman’ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesin burada kanatları olsaydı bu karıncanın uçmaları için bir konuşma olurdu. Ama böyle bir seçenek sunmuyor; bunun yerine tek seçeneği yer altına yuvalarınıza girin denilmektedir. Bunlar kanatları olmayan işçi ve dişi karıncalardır. Burada Kuran, bu karınca topluluğunu dişiler olarak Arap diline göre isimlendirilmiştir. 

1400 yıl önce yaşamış olan Hz. Peygamber (sav), okuma yazma bilmemesine rağmen, kanatsız karıncaların hepsinin dişi olduğunu nasıl bilebilirdi? Kur’an’ın Hikmetleri ve güzellikleri anlamak ancak Allah’ın akıl sahipleri olan iman ehli insanlar içindir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın