Kureyş Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

 Kureyş Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’de sıralamaya göre 106. süredir. Mufassal sureler kısmının on beşinci grubundaki dördüncü süredir. Dört ayettir Mekke’de nazil olmuştur.

Kureyş Suresini, Fil Suresi ile birlikte sayanlar vardır. Meşhur olan görüşte her ikisi de ayrı ayrı bağımsız sürelerdir.  

Surenin  Fazileti Hakkında:

Allah resulü (sav) şöyle buyurur: ”Allahu Teala Kureyşlileri yedi özellikle Üstün kılmıştır. Ben onlardanım, peygamberlik onlardadır. Kabe’ye hizmet ve Hacılara su dağıtma görevi onlardadır. Fil ordusuna karşı Allah kendilerine yardım etmiştir. Başkaları Allah’a ibadet etmezken onlar on yıl ona ibadet etmişlerdir. Allah Onlar hakkında Kuran’da bir süre indirmiştir. Sonra Resulullah sav şunlar okumuştur: ”Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Alıştırıldığı için yaz ve kış yolculuklarına alıştırdıkları için bu Beytin rabbine ibadet etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarmış Ve korkudan emin kılmıştır.”

Kureyş Suresi Meali:

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Kureyş alıştırıldı için,

2- Yaz ve kış yolculuklarına alıştırıldıkları için;

3- Bu Beytin rabbine ibadet etsinler

4- Ki o kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır.

Seyyid Abdülkadir Geylani :

Ey Allah’a teveccüh eden ona yönelen ve onun Kerem ve ihsanına mütevekkil olan kimse burada sana düşen vazife şudur: Allahu Teala sana ne emr etmişse ona sarılmalısın. Bütün işlerini ona havale etmelisin. Onun kaderinin tamamına razı olmalısın. Her şeyin Allah’tan olduğuna inanmalısın. ”O dilediğini yapar” Al-i İmran 40. “Dilediği şekilde hükmeder” Maide:-1  fiillerinden sorumlu tutulmaz O hakimdir hüküm ve hikmet sahibidir Hamiddir hamd edilmeye layık olandır. Geylani Tefsiri s.543

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın