Küsuf Ve Hüsuf Namazları

Bismillahirrahmanirrahim

Küsuf ve husuf namazları:

Küsuf ve husuf ikisi de aynı şeydir. Fakihlerin tabirlerine göre küsuf Güneş tutulması husuf ise ay tutulmasına tahsis edilmesidir. Küsuf ve husuf namazları fakihlerin ittifakı ile kuvvetli sabit olan sünnetler arasındadır. Küsuf ve husuf namazları seferde hazarda erkek ve kadın için meşrudur. Küsuf ve husuf namazları ezan ve kametsiz olarak meşru kılınmıştır. 

Bu namaz için “Es-salatü camiatün” şeklinde seslenilmesi menduptur. Bu namazlar için devlet başkanından izin alınmasına ihtiyaç yoktur. Yine bu namazlar için yıkanmak sünnettir. Diğer namazların kılınışı gibi bu namaz için insanların kendi başlarına ikişer rekat olarak kılmalarıda menduptur. 

Zelzele, şimşek çakması, gündüzün çöken karanlık, gece yahut gündüz esen şiddetli rüzgar, yıldız kayması, gece vakti ışık yayılmasından korkma, devamlı yağan yağmur ve kar, salgın hastalıklar, düşmandan korkmak ve benzeri korkularda hüsuf namazı şeklinde değil diğer namazlardan gibi iki rekat namaz kılmak menduptur. 

Hanefilere göre bu namazın kılınış şekli iki rekat olup, Bayram ve cuma namazlarında olduğu gibidir. Bu namazda hutbe ezan ve kamet yoktur. Yine bu namazda her bir rekatta rükunun tekrarlanması söz konusu değildir. Sadece bir tek rüku ile de iki secde yapılır.

Küsuf ve husuf namazlarını tek rükulu nafile bir namaz gibi kılar. Tek rükudan fazlası sünnettir. Küsuf namazında kişi Kuran ayetlerinden neyi okursa caizdir. İster kısa okusun isterse, uzun tutsun fark etmez. 

Küsuf ve husuf namazlarında kıraatın gizli yapılması hususunda üç farklı görüş vardır. Ebu Hanife’ye göre; “Küsuf namazında imam gizliden okur” der. İmam Yusuf, imam Muhammed’e göre ve Hanbelilere göre ise her iki namaz için İmam açıktan okuma yapmalıdır. Dayandıkları delil Hz Ayşe’nin hadisidir: “Hazreti peygamber Aleyhisselam Küsuf namazını açıktan okumuştur.” demiştir. Buhari ve Müslim 

Özetlemek gerekirse gizli kıraat yapılması cumhur’un görüşüdür Hanbeli ve imam Yusuf ve imam Muhammed’in görüşlerini tercih edilmiştir. Hem küsuf hemde husuf namazlarında kıraat açıktan olmalıdır. Küsuf ve husuf namazlarında vakit, Güneş ve Ay’ın tutulma zamanıdır. Bu namaz Güneş veya Ay açılıncaya kadar devam eder. Hazreti peygamberden bir hadisle Ebu Mesud ra. gelen bir hadisle: “Namaz kılın ve içinde bulunduğunuz karanlık aydınlanınca kadar Allah’a dua edin.” 

Küsuf namazının vakti Güneş açınca kadardır. Küsuf namazında hutbe hususunda Hanefi ve hanbelilere göre küsuf namazında hutbe yoktur. Çünkü peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam hutbeyi değil namaz kılmayı emretmiştir. Namazdan sonra hutbe okunmasının sebebi insanlara bu namazın hükmünü bildirmek içindi. 

Güneş ve ay tutulmasında fakihler, Allah’ı zikretmek, dua etmek, istiğfar etmek, sadaka vermek ve gücün yettiği ölçüde çeşitli ibadetlerle Allahu Teala yaklaşmanın müstehap olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Fakihler, Küsuf namazında cemaatle kılmak sünnet olduğu konusunda ittifak halindedir. 

Hanbeli ve Şafiiler küsuf namazını yalnız olarak kılınmasını caiz görmüşlerdir. Hanefiler şöyle söylemişlerdir. Eğer cuma imamı bulunmazsa insanlar bu namazı yalnız olarak evlerinde ikişer veya dörder rekat kılabilirler demişlerdir.

Hüsuf namazı da cemaatle kılınır. Hanefi ve Malikilere göre hüsuf namazı diğer nafile namazlar gibi tek başına kılınır. 

Şafii ve Hanbelilere göre hüsuf namazı küsuf namazında olduğu gibi cemaatle kılınabilir. 

İbn Abbas ra. “ Resûlullah sav.’dan bu namazı kıldırdığını gördüğüm gibi sizlere kıldırdım.” demiştir. 

Küsuf namazı ile Hüsuf namazı arasında bir farkı yoktur. Cemaatle namazdan geri kalma özrü bulunandan bu namazlar düşer. Hüsuf namazı aynen nafile namazlarda olduğu gibi evlerde iki yahut dört rekat olarak yalnız başına kılınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir