Kuyruklu yıldızların İnsan hayatına etkileri

Kuyruklu yıldızların İnsanların hayatına etkileri varmıdır?

Kuyruklu yıldızlar

Güneş’in yanından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimleridir. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler, buz (su ve donmuş gazlar) ve (bir nedenle Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış) kozmik toz karışımından oluşurlar.

Güneş Sistemi’nin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinirler. Bugün itibarıyla bilinen 6.619 kuyruklu yıldız bulunmakta ve yeni keşiflerle bu rakam sürekli artmaktadır. 

Kuyruklu Yıldızların Getirdiği Felaketler 

Binlerce yıl boyunca insanlar, kuyruklu yıldızların kötü haberciler olduğuna inandı. İlk çağlardan beri, kuyruklu yıldızlar; afetler, ölüm, savaş, insanlar arasında veba ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Allah’ın bu varlıklarının kendi başlarına yapabilecekleri tasarımlı bilinçli bir felaket iradeleri yoktur. Allah CC. emri ile meydana gelen bir sistemin parçası olan bu nesneler taşıdıkları donmuş buz parçacıkları içerisinde çeşitli bakteriler taşımaktadırlar. Bunlar insanlık ve dünya hayatı için büyük tehlike oluşturabilirler.Fakat onlardan zulmedenler, sözü kendilerine söylendiğinden bambaşka bir tarza döküp değiştirdiler, biz de ettikleri zulüm yüzünden onlara gökyüzünden kötü, pis bir azap indirdik.” A’raf / 162

Kuyruklu Yıldızın Doğması ile İlgili Mehdi Haberleri

“O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.”(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 53)

“Mehdi’nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan, Kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet   Alametleri s,200)

“O yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 32)

“Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) lesriktan mağribedir. (doğudan batıya doğrudur)” (Mektubat Rabbani, 2/258)

Kuyruklu Yıldızların Geçişi Esnasında Yaşanan bazı Olaylar

Bu kuyruklu yıldızın geçişi devrelerinde çok önemli hadiseler meydana gelmiştir. Bu yaşanılan olaylar kuyruklu yıldızın kendi etkisi ile yaptığı bir olay değildir. yaşananlardan bir kısmı şu şekilde rivayetlerde bildirilmiştir;

Hz. Nuh (a.s.) kavmi helak olmuştur.

Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılmıştır.

Hz. Musa (a.s.) ile uğraşan Firavun ve kavmi yok edilmiştir.

Hz. Yahya (a.s.) öldürüldüğünde de görülmüştür.

Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah’a sığınınız. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 32)

Kuyruklu Yıldız geçtiğinde meydana gelen diğer önemli hadiseler de şunlardır: Hz İsa Aleyhisselam’ın doğumu, Hz. Peygamber (ﷺ) efendimize ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinde yer almaya başlaması. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildiğinde de kuyruklu yıldız görülmüştür.

Hadislerle Yıldızlar
  • Resulullah (ﷺ) Hudeybiye’de, bize geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitirince cemaatin önüne geçti ve: “Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” buyurdu. Cemaat: “Allah ve Resulü bilir!” dediler. “Allah Teala hazretleri: “Kullarımdan bir kısmı bana mü’min, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. “Allah’ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı” diyen bana mü’min, yıldızları da inkar edici olarak sabahladı. Kim de: “Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı” dediyse o da bana kafir, yıldıza mü’min olarak sabaha erdi” dedi!” buyurdular. Ravi: Zeyd İbnu Halid Kaynak: Buhari, Ezan 156, İstiska 28, Megazi 35, Tevhid 35; Müslim, İman 125, (71), Muvatta, İstiska 4, (1,

  • Resulullah (ﷺ) buyurdular ki: “Eğer Allah Teala hazretleri, kullarından yağmuru beş yıl tutup sonra gönderecek olsa, insanlardan bir grubu kafir olur ve: “Micdeh yıldızı sebebiyle yağmura kavuştuk!” derdi.”
    Ravi: Ebu Said Kaynak: Nesai, İstiska 16, (3, 165)

  • Katade rahimehullah demiştir ki: “Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları semanın ziyneti kıldı, (semaya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istikamet tayin edilen alametler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar.”100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın