La İlahe illallah Zikri

La İlahe illallah Zikri Fazilet ve Sırrı

Kelime-i tevhid İslâm dininin temel rüknüdür. Yani uluhiyyeti, yaratıcılığı, Rabliği, saltanatı ve hâkimiyeti sadece Allah’a tahsis etme kaidesidir. Müslüman olabilmek için öncelikle kelime-i tevhid getirmek öncül şarttır. Kelime-i tevhidi bilinçli olarak ruhen ve şeklen kabul etmek gerekir. Kelime-i tevhidin anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür” yani bir insan Allah’tan başka bir ilahın olmadığını ve Hz Muhammed’in de onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ettiği zaman İslamiyet’in kapısından geçmiş olur. 

“La ilahe illallah” Zikrinin Faziletleri

“La ilahe illallah” demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. ” [Deylemi]

La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55, Nesai)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

“İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim)

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari)

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” [Tirmizi] 

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” [E.Ya’la]

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” [İ.Ahmed]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” [İ.Gazali] 

“Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.” [Ebu Nuaym]

“Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.” [Dare Kutni]

“Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.) [Hakim]

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz!” [Buhari]

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” [Taberani] [Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” [Buhari, Müslim]

“Bir mümin, Eşhedü en lâ ilâhe illallah dediğinde, Allahü teâlâ, “Ey meleklerim, kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi. Şahit olun ki, ben o kulumu affettim” buyurur.” [İ. Asakir]

Sübhanallah diyen, Allah’ı zikretmiş olur. Allah da onu anar. Elhamdülillâh derse, Allah’a şükretmiş olur. Allah da ihsanını artırır. Lâ ilâhe illallah derse, işte o öyle bir kelime-i tevhiddir ki, kim bu kelimeyi şüphe, kibir ve zulüm etmeden söylerse Allah onu ateşten korur.” [Hâkim]

“Cennetin bedeli Lâ ilâhe illallah‘tır. Nimetin bedeli ise Elhamdülillah‘tır.” [Deylemî]

Lâ ilâhe illallah demek 99 derde devadır. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.” [Deylemî]

Lâ ilâhe illallah diyen ve kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar.” [Buhârî, Müslim]

Lâ ilâhe illallah kelime-i tevhidini çokça söyleyerek imanınızı yenileyin!” [Ahmed]

“İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.” [Taberani]

(İhlas; kalpte Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.)

“Lâ ilâhe illâllah” Zikrinin Sırları

Kelime-i Tevhidin yani “Lâ ilâhe illâllah” lafza-i celîlesinin bir çok dünyevi ve uhrevi fazileti vardır.

 • Her gün sabah namazını müteakip yüz defa (100) “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okumaya devam ederse, o kişinin kalbini iman nuru ile dolar. Afetlerden, belalardan emin ve muhafaza edilir. Allah’ın izniyle Teşebbüs ettiği bütün işlerde muvaffak olur.
 • Namazlardan sonra 21 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okumaya devam eden kimse, dünyalık bir sıkıntıya giriftar olmaz. Allah’ın izni ile bütün işlerinde ve her hususta gayret ve kudret sahibi olup hiçbir zaman acizliğe, tembelliğe düşmez, başladığı her işte hayırlısı ile muvaffak olur.
 • Zalim bir düşmanın şerrinden endişe eden bir kimse ondan kurtulmak ve zarar görmemek için Cuma gecesi herkes yattıktan sonra iki rekat namaz kılar ve sonra kıbleye karşı oturup 33.333 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyarak dua ederse, zalimin şerrinden ve korktuğu bütün şeylerden emin kılınır ve muhafaza edilir.
 • Çocuğu olmayan veya olup da yaşamayan erkek veya kadın tam bir sadakat ve itikat ile kırk bir gün yatsı ve sabah namazından sonra 1000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okur ve okuduktan sonra “Ya Rabbi bana Salih bir evlat ihsan buyur” diye dua ederse Cenab-ı Hak hazretleri ona hayırlı bir evlat ihsan eder.
 • La ilahe illallah diyerek lisanını hareket ettiren kimse bunu çokça söylemeli ki tesirini görsün, esrarına ulaşsın. Bu durumda Kelime-i tevhid her gün(100)-(500)-(1000) kere okumalı ve bu sayı zamanla(5000)’ine çıkartılmalıdır. Daha sonra (10.000) sayısına çıkarmak şüphesiz tesirini çabuklaştırır. 
 • Sabah ve Akşam 1000 defa okumak rızkı açar. 
 • Her namazdan sonra 100 okumak, Yüce Rabbimizin izniyle o kimseden gaflet ve unutkanlığı gider. Kalp ve ruhi sıkıntılardan kurtulur. 
 • Bir şeyden korkan kimse sabah namazından sonra 3 defa hulusi bir kalp ile ” Bütün şerlerden, La ilahe illallah ” ile sığınıyorum Allah’ım” derse hıfzı ilahi ile o kimse korunur. 
 • Onda hiç noktalı harf yoktur. Bu da Allahü Teala’dan başka bütün ilahlardan alakayı kesmeye  işaret eder. 
 • Kelime-i Tevhid senenin on iki ayı gibi on iki harften meydana gelir. Bir gün 24 saattir. Kelime-i tevhidin de “Muhammedün Rasullullah” kısmıyla beraber 24 harften meydana gelir. Her bir harf günün her bir saatinde işlenen günahlara kefarettir. 
 • Kelimi tevhid “Muhammedün Rasulullah” ile beraber  yedi kelimedir. Cehennemin kapıları da yedi tanedir. Her bir kelime cehennemin kapılarından birini kapatır.
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın