Leyl Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Leyl suresi:

Leyl suresi hakkında:

Kuran-ı Kerim’deki sıralamaya göre 92. suredir. Bu Mufassal sureler kısmının 12. grubundaki dördüncü suredir. 21 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.

Leyl suresinin konusu:

Leyl suresi insanın gayret ve çabasından bu dünya hayatındaki mücadelesinden ve neticede de ahirette cennete veya cehenneme gideceğinden bahseder.

Bu sure, karanlığı ile mahlukatı örttüğünde geceye, aydınlığı ve ışığı ile varlıkları aydınlattığın da gündüze ve iki cinsi yani erkek ve dişiyi vücuda getiren Yüce yaratıcıya yeminle başlar. Mahlukatın işlerini muhtelif ve yollarının ayrı olduğuna yemin eder. 

Leyl suresi, mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıklar,kurtuluş isteyenler için ona giden yolu çizer ve iyilerle kötülerin, cennet ehli ile cehennem ehlinin niteliklerini açıklar.

Leyl Suresinde bazı kişilerin biriktirmiş oldukları mallarına ve yığdıkları servetlerine aldandıklarına dikkat çeker. Oysa bu mal ve servetleri kıyamette onlara hiç fayda vermez. Allah’ın Kullarına Hidayet ve sapıklık yolunun  hükümetini açıklamaktadır. Mekkelilerin Yani Allah’ın ayetlerini ve peygamberin (sav)’in yalan anlamaları onun azap ve intikamından sakındırır onları aşırı derecede kızgın ve sıcak ateşe karşı uyarır.

Leyl suresi Nefsini arındırmak ve onu Allah’ın azabından korumak için malını hayır yolunda harcayan salih mümin örneğini anlatarak sona erer.

Leyl Suresinin Nuzul Sebebi:

Ebubekir Sıddık (ra) hepsi de yüce Allah’ın yolunda türlü işkencelere maruz kalan yedi köleyi azad etmiştir ki, Bilal, Amir b. Fuheyre ile müslüman oldukları için işkencelere uğrayan bazı kadınlar bunlar arasındadır. Bunun üzerine babası Ebu kuhafe O’na:

– Bakıyorum, hep zayıf, aciz köleleri Azad ediyorsun. Keşke güçlü kuvvetli köleleri Azad etseydin de, seni düşmanlarına karşı savunup himaye etselerdi dedi. Ebubekir (ra):

– Ey babacığım!  Ben sadece Allah’ın rızasını kazanmak istiyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Leyl suresinin sonuna kadar olan ayetlerin tümünü Hz Ebubekir hakkında nazil olmuştur. İbn Ebi Hatim ile Bazzar rivayet etmiştir

Müfessirlerin anlattıklarına göre, Müşrikler, Bilal (ra)’i kızgın kumlar üzerinde yatırarak işkence ediyorlardı. Bir gün Hz Peygamber (SAV) işkence edildiği bir sırada Bilal(ra)’ın yanından geçti. O bütün işkencelere rağmen:

– Allah birdir birdir diyordu. Hz Peygamber (SAV) ona:

– Seni bir olan Allah kurtaracaktır buyurdu. Sonra da Hz. Ebubekir (ra)’e  Bilal (ra)’ın Allah yolunda işkence edildiğini haber verdi. Bunun üzerine Ebubekir (ra) yanına on ukiyye altın alarak, Bilal (ra)’ın Efendisi Umeyye b. Halef’in yanına gitti ve Bilal (ra)’ı ondan satın aldı. Bunun üzerine Müşrikler:

– Ebubekir (ra) Bilal (ra)’i daha önce Ondan görmüş olduğu bir iyilik üzere satın alıp Azad etmiştir diye dedikodu yapmaya başladılar. İşte surenin sonuna kadar nazil olan ayetler Hz. Ebubekir hakkında nazil olan ayetler cümlesindendir.  

Leyl suresi meali:

1, 2, 3, 4. (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır.

5,6,7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8, 9, 10, 11. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

12, 13. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14.Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15,16. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17,18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19, 20, 21. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

Leyl Suresi Fazileti .

Leyl süresini , yedi kere okuyan , gece veya gündüz bütün kullardan emin olur.

Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Her kim Leyl suresini (vird olarak) okursa (ve gereğini de yaparsa), Allah razı olacağı şeyi ona ihsan eder, onu zorluktan kurtarır. Kolay olana (cennete) ulaştıracak (amelleri) ona kolaylaştırır.”

Hz. Ali (ra.anh) anlatıyor: “Biz bir cenaze vesilesiyle Baki’u’l-Ğarkad’da idik. Derken yanımıza Resûlullah (sav) çıkageldi ve oturdu. Biz de etrafında (halka yapıp) oturduk. Elinde bir çubuk vardı. Çubuğuyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Sonra: “Sizden kimse yok ki, şu anda cennet veya cehennemdeki yeri yazılmamış olsun!” buyurdular. Cemaat: “Ey Allah’ın Resûlü, dedi. Öyleyse hakkımızda yazılana itimad edip ona dayanmayalım mı?” “Çalışın, buyurdular. Herkes kendisi için yaratılmış olana erecektir. Cennetlik olanlar, saadet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır. Şekavet ehli olanlar da şekavet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır!” Sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): “Kim bağışta bulunur, günahtan kaçınır ve dinin en güzelini tasdik ederse, biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız” (leyl 5-7).

Cabir İbnu Semüre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (sav) öğlede velleyli iza yağşa süresini okur, ikindide dahi aynısını yapar, sabah namazında bundan daha uzun bir kıraatte bulunurdu.”

Leyl Suresi Sırları:

Leyl Suresi ve faydaları:180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

Korkuya karşı 7 defa okunması gerekir,

Kim yedi defa okursa, ona kimse tecavüz edemez olur.

Sara tutan bir kimsenin kulağına bu sure 3 kere okunursa Allah’u Teala’nın yardımı ile şifa bulur.

Her türlü korkudan emin olmak için 7 kere okunur.

Her kim sara hastasının kulağına Leyl suresini okursa, Allah’ın izniyle şifa

Şeyh Abdulkadir Geylani Leyl suresi hakkında:

Ey Allah’ın rızasını talep eden,  Onun Cemal ve Celalini müşahade etmeyi ümit eden Salik! Şunu yapmalısın: Dünyada iken her halinde Allah ile beraberliğinin şuuruyla en güzel şekilde kendini muhafaza etmelisin. Cenabı Hakka  yönelmene mani olan, seni bundan alıkoyan arzu ve emellerin tümünden nefsini arındırmalısın. İhlas ile Allah’tan seni muvaffak kılmasını ümit ederek O’na yönelmelisin. Bu hususta gayret göstermelisin. Allahu Teala seni doğru yola sevk edecektir.

Bayağı dünyanın süslü şeylerine yönelmekten son derece sakınmalısın. Çünkü bu tür şeylere meyletmek senin yüce mertebelere erişmene engel olabilir. İmkan  aleminin Cehennemi olan heva ve nefsin arzusuna dayanan derin çukurlara düşürüp seni saptırabilir. Dolayısıyla dünyayı tümüyle terk etmelisin. Böylece dünyanın gaile ve şerlerinden kendini kurtarabilirsin.

Allahu Teala bizleri dünyaya ve dünya malına meyil etmeyen kullarından etsin… Amin… Geylani tefsiri sayfa 450

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın