LGBT İle ne hedefleniyor

LGBT Açılımı Nedir?

LGBT (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) kavramıyla ifade edilen eşcinsellik; “insan doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı, biyolojik ve/veya psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan ve tedavisi mümkün olan sapkın bir cinsel yönelimdir”.

Lgbt İle Hedeflenen Nedir?:

Ülkemizde eşcinselliğin normalleştirilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar var. LGBT bu çalışmanın bir kolunu oluşturmakta, sistematik bir şekilde; gay, lezbiyen gibi kavramların popüleritesini arttırmaya çalışılan bu sokak hareketleri,bunun yanısıra bireysel hareketlerle kendini gösteriyor.

LGBT; Biyolojik ve sosyolojik bir varlık olarak tasarlanarak ortaya konulmaya çalışılan bir yapı algısı oluşturuluyor. Ne deniyor biyolojisi insanı eşcinsel yapmışsa bu psikolojik bir süreçtir denilmektedir. Anne ve babaların ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları hiç dikkate alınmadan eşcinsel bireyin sosyal haklarını gündeme getirerek yeni bir toplumsal kimlik yaratma çabaları sarf edilmektedir.

“Lût’a da (peygamberlik verdik), o kavmine dedi ki: “Gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı (çirkin işi) yapıyorsunuz.”“Siz yine (kadınları bırakıp) erkeklere gidecek, (çocukların doğma) yolu(nu) kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak (edepsizlik yoluna gidecek) misiniz?” Kavminin ona cevabı: “(Tehdidinde) doğru söyleyenlerden isen, Allah’ın azabını bize getir.” demelerinden başkası olmadı.” (Ankebut Suresi 28-29)

Devletin Tedavi Merkezleri Varmı? Özel Kuruluşlar Nasıl Çalışıyorlar:

Ä°lgili resim

Sigarayı bırakma merkezlerinin varlıkları gibi, toplumdaki eşcinsel yapılanma ile alakalı tedavi edilmeleri ilgili bir kurum olmadığı için genelde bu sahada bir boşluk var. Bu sahayı genellikle eşcinsel dernekler doldurmaktadır. Dış destekli olarak kurulan bu derneklerin çoğunluğunda ne yazık ki iyi amaçla kurtulma niyetiyle gelenlerin çoğunluğunu acı bir tablo ile karşı karşıya bırakıyorlar. Bu dernekleri yönetenlerin çoğunluğu bunun doğal bir yönelim olduğunu ifade ederek ailenin yıkımına arttırıyor.

Türkiyede Ne Kadar LGBT Var:

Bu toplumda eşcinsellik gitgide artmakta ve yaygınlaşmakta bir rakam vermek gerekirse bu nüfusun en az %5’i yüzde 10’u arasında bir sayı düşünülmelidir. Türkiye gerçeklerle yüzleşmek zorundadır. Bu bir sorundur.Peki bu sorunun tetikleyenler kimlerdir? Ülkemizin medeniyet ve kültür değerlerine yönelik saldırılar tehlikeli bir boyut almıştır. Toplumsal duyarlılığı artıracak çalışmalar yapılmalıdır.

“ (Lût:) “Eğer (dediğinizi) yapanlarsanız işte kızlarım (sizi onlarla evlendireyim).” dedi. [bk. 11/78; 26/165-166](Resûlüm!) Hayatın hakkı için doğrusu onlar (Lût kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki)sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı.“ (Hicr Suresi 71-72)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinde Hedeflenen Nedir?:

İstanbul sözleşmesindeki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”  projesi 196 pilot olarak seçilen okullarda uygulanmıştır. Ne yazık ki Milli Eğitim’in de desteklediği bu  proje ile hedeflenene ulaşıldığı, Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklama duyurulmuştur.Bu konunun özeti şudur; erkek ve kadın eşitliği gibi görünse de cinsel yönelimi yani  eşcinsel bireylerin okul ya da sosyal yaşamda haklarını savunan bilmesine yönelik bir çalışmadır.

“Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da (bu kadar) insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz.” ( Şu’ara Suresi 165-166.)

Dini Cemaatler Çalışma Yapıyormu Sonuç Ne Olur:

Ne yazık ki Dindar ve muhafazakar kesimler de bu konuda sağlıklı bir çalışma sürdürememiştir. Cinsiyet eşitliği ve İstanbul sözleşmesi projeleri ile bu projelere katkı sağlayan yerli işbirlikçi dernek ve vakıflarla, yeni bir nesil hazırlanıyor  “Diğer” kimlik oluşturuluyor, “Deist” ve “Ateist” çoğalıyor, Evlilik dışı ilişkilerle aileler yıkılıyor, biseksüel, eşcinsel ve sapkınlaşmış bir neslin getiriliyor.

Müslüman Türk ailesinin yapısı satılmaktadır. umulur ki yıkılmayacaktır. Batı medeniyetinin bu amansız saldırısı medeniyet ve kültür değerlerimizi yok etmeye yönelik, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlandığında eşcinsellerin evlilikleri, eşcinsellerin evlat edilmeleri tartışmaları vakit kaybetmeden başlayacaktır. Medeniyetimizin kültür ve inanç değerlerinin artık yıkılmasını istemiyorsak eşcinsellik konusunda acilen koruyucu tedbirler görüşülüp alınmalıdır.

 ” Lut da; hani kavmine demişti ki: “Siz, açıkça gördüğünüz halde, yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.”Neml :54.55

Arkasındaki Güçler Kimlerdir?:

GEORGE SOROS ile ilgili görsel sonucuPeki bu bir avuç insanın bu kadar ses getirmesine destek veren kimlerdir. Başta Demokratik sistem partileri ile bunların belediyeleri, Türkiye’de dış destekli kurulmuş olan dernek ve vakıflar. İslama karşı sancı ve nefreti olan, yularını kaptırmış olan omurgasızlar. “Anneni ve babanı bırak onurlu yürüyüşümüze gel” diyenlerle kol kola yürüyorlar ve destek çıkıyorlar.

Ne yazık ki toplumumuzda çok hızlı bir şekilde dejenerasyon devam etmektedir. Peki bunun arkasındaki asıl güç kimdir? George soros duymuşuzdur. Gezi olaylarının da destekcisi ve finansörü. Özgürlükler ve demokrasinin arkasına sığınarak ülkeleri yok etme planları geliştiren bu kişiler Amerikalı dolar zenginleridir. Bunların arkasında da meşhur aileler vardır.

Türkiye’de açık toplum Enstitüsü ve Anadolu kültür denilen birçok dış destekli kuruluş var. 2001 yılında İstanbul’da temsilcilik acarak başlayan ve Türkiye’de 2001 yılından 2006 yılına kadar toplam 86 projeye 7 milyon Amerikan doları destek sağlamışlardır.

Türkiye’de kurulan bu derneklerin ve vakıfların Ortaya çıkartmış oldukları yapılar  Türkiye’nin aile yapısına, toplumsal yapısına, büyük darbeler vurmak için her türlü reklamı her türlü desteği para karşılığında sağlıyorlar. Bu Dernek ve vakıfların  Türkiye’de birçok kullandığı zengin var bunların biride Türkiye Vakfının faaliyetlerinde başı çeken Leyla Alaton var.

Sonuç Olarak:

Cinsellik tercihini dahi Allah’a yüklemeye çalışanlar var. Allah kişiyi bu şekilde yaratmışsa kulunun ne suçu var diyorlar. Şunu söylemek gerekir ki psikolojik çalışmalar yapan bilim adamları; bir insanın doğuştan eşcinsel olduğunu kanıtlayamadılar, aksine bunun bir tercih olarak sonradan ortaya çıktığını kanıtlamıştır.

Bu bir nevi kişinin tercihidir. Meşru olmayan bir haz alma yöntemi ile insanlar Allah muhafaza etsin bir ahlaksızlığa düşüyorlar çocuklar ise Allah korusun bu ahlaksızlığı görerek buna meyil ediyorlar. Devlet Gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bununla ilgili çalışmalar acil olarak yapılmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir seferberlik başlatılmalıdır. Eğitim sistemimiz yeniden yapılandırılarak milli ve manevi değerlere önem verilen fenni ilimlerden de gerekli donanımı alan bir sistem kurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki biz müslümanız. Her ne kadar devlet laik de olsa teba % 99,2 müslümandır. (Diyanetin anketine göre)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın