Mahmud Sami Ramazanoğlu

Mahmud Sami Ramazanoğlu Kimdir?

Mahmud Sami Ramazanoğlu 1892 yılında Adana’da dünyaya geldi. Ramazanoğulları diye bilinen aileden mücteba Bey, annesi ise Ümmü Gülsüm hanımefendidir. Ramazanoğulları aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduğu ve neslinin Hz Halid Bin Velid dayandığı söylenmektedir.

İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da tamamlayıp İstanbul’a geldi. Darü’l-fünun Mektebine girdi. Hukuk fakültesini birincilikle bitirdikten sonra askerlik hizmetini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Zahiri ilimlerini tamamlayan Sami Efendi tasavvuf yoluna suluk etti. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi Gümüşhaneli dergahında bir müddet erbain ve riyazetle meşgul olduktan sonra arkadaşı vesilesiyle Erbilli Esad efendiye intisap etti. Kısa zamanda kesbi kemalat yapıp seyri sülük ikmalden sonra hilafetle irşada mezun oldu. Bir müddet daha Şeyhi’nin yanında kaldıktan sonra Adana’ya irşada muvazzaf olarak gönderildi.

Mahmud Sami Efendi Adana’da Camii Kebir’de Vaaz ve hususî sohbetleriyle irşad hizmetini yaparken aynı zamanda geçinmek  için bir kereste firmasının muhasebe tutuyordu. Hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir hadisi Şerifi gereğince ailesinden kendisine intikal eden büyük serveti almamış kendi el emeği ile geçirmeyi tercih etmiştir. 1946 yılında ilk defa Hac yolu açıldığında hacca gitti.

1951 yılında İstanbul’a geldi 2 yıl kadar İstanbul’da kaldıktan sonra 1953 yılında Hac mevsiminden önce hacca gitti, dönüşte arkadaşı Konyalı Mehmed Saraç Efendi ile Şam’a geldi oradan yerleşti. Bu hicret 9 ay adar sürdü tekrar İstanbul’a geri dönüş yapıldı. Yine İrşad faaliyetleri, hususi sohbetlerle hizmet etmeye devam etti. Tahtakale’de bir ticarethanenin muhasebesini  geçim için tuttu 

Yakınları tarafından kendisine 1957 yılında Eyüp Sultan’dan kabir yeri alma teklif yapıldı. Bu teklife şöyle cevap verdi; “Herkesi arzusuna bıraksalar. Biz cennet-ül Baki’yi arzu ederiz demişlerdir.” 1979 yılında gönlündeki muhabbeti Resulullah aşkı Medine’ye onu hicrete mecbur etti. Arzusu peygamber şehrinde hakka varmaktı. Nitekim Allah azze ve celle arzusunu kabul buyurdu. 12 Şubat 1984 pazar günü vefat etmiş ve Cennet’ül Baki’ye defnedilmiştir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu bütün hayatı edep çizgisi içerisinde geçmiştir. “Edep bir taç imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan” bu beyti okuyarak edepten hep bahsederdi. Sohbetlerinde sık sık; “O gün kalbi Selim’den başka ne evlad ne mal hiçbir şey fayda vermez.” ayetini okuyarak kalbi Selim’i izah ederlerdi. Kapısına gelen herkesi kabul edip onlarla görüşmek onlara iltifat ve ikramda bulunmak adetleriydi. Sami Efendi kendini Allah’a ve Allah’ın kullarına hizmette adamış bir hak dostu idi. Sami Efendi sohbetlerinde nefis düşmanının insana kurduğu tuzaklardan bahseder ve insana nefislerinin tehlikesinden korunabilmek için şunları tavsiye ederdi.

1- Açlık ve az yemek, oruca devam etmek,

2- Az uyumak ve teheccüde devam etmek,

3- Huşu ile ibadet etmek, manasını düşünerek Kur’an okumak,

4- Zikri daim içinde bulunmak,

5- Salih ve sadıklarla beraber olmak

Sami Efendi, daima huzuru ilahide bulunduğunu ve her nefesin bir gün son bulacağı bilinci ile abdest üstüne abdest almaya itina  gösterirlerdi. Yakınlarını helal kazanca teşvik eder, faize bulaşmamaya özellikle teşvik ederlerdi. Şöhretten ve aşırı hürmetten çok da rahatsız olurlardı.

Mahmud Sami Ramazanoğlunun Eserleri 

1-Hz İbrahim As.

2- Hz Yusuf As.

3- Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri

4- Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi

5- Uhud Gazvesi

6- Tebük Gazvesi

7- Hz Ebubekir ra

8- Hz Ömer ra

9- Hz Osman ra

10- Hz Ali ra

11- Hz Halid İbni Velid Ra

12- Ashab-ı Kiram r. Anhüm

13- Muhasebe(1-6)

14- Mükerrem insan

15- Fatiha Suresi tefsiri

16- Bakara Suresi tefsiri

17- Dualar Ve Zikirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir