Makamı Mahmud

“Gecenin bir vaktinde sana mahsus bir nafile namaz kılmak üzere uyan, belki böylece Rabbîn seni övülmüş bir makama (makam-ı mahmûda) ulaştırır” (el-İsrâ, 17/79).

Makamu’l Mahmud:

Ahirette Hz. Muhammed (s.a.v)’e verilen makam. Bu makam da ilk  önce bütün insanlara daha sonra da Muhammed  ümmetine hususi surette şefaat edeceği makamın adı olarak bilinmektedir.

Kıyamet gününde Hz. Muhammed (sav)’e verilecek olan bir makam ve fazilettir. Bu konuda birçok islam uleması makamı mahmudun şefaat makamı olduğunu beyan buyurmuşlardır.

İmam Taberi’nin rivayet ettiği bir Hadiste “Hz. Peygamber (s.a.s), Makam-ı Mahmud ümmetime şefaat edeceğim bir makamdır” buyurmuştur.

“Hz. Peygamber (s.a.s)’e Makam-ı Mahmud sorulmuş; “O şefaattir” İmam Tirmizi cevabını vermiştir. 

Şeyh Abdülkadir el-Geylani:

Makamu’l- Mahmud hakkındaki şu sözleriyle tercih edilen delillere aykırı düşmüştür:
“Ehl-i sünnetin itikadı odur ki; Allah Azze ve Celle, kıyamet günü, Allah’ın tüm peygamberlerden üstün kıldığı Rasulü sav’i, arşın altında kendi zatı ile oturtacaktır” el-Gunye

Şeyh Abdülkadir el-Geylani’nin Ehl-i Sünnetin geneline nispet ettiği bu görüşte şüphe vardır.  

Alimler makamul mahmud konusunda üç görüşe ayrılmışlardır:

Birinci Görüş :

Cumhurun ve ilim ehlinin genelinin görüşü şefaat makamı olduğudur.

Nitekim sahih hadislerde bu açıklanmıştır. Buhari, Sahih’inde ibn Ömer (ra)’dan şöyle rivayet etmiştir: “Kıyamet gününde insanlar küme küme olurlar, her ümmet kendi peygamberinin ardına düşerler (ve büyük peygamberlere):

“Ey falan! şefaat et, ey falan! şefaat et” derler. En son şefaat dileği Peygamber (sav)’e erişip nihayet bulur. Bu şefaat vakıası Allah’ın, Peygamberi Muhammed (sav)’i Makamu’l- Mahmud’a göndereceği gün vuku bulur.”

İbn Hacer ve ibnu’l-Cevzi: “Çoğunluğa göre Makamu’l Mahmud şefaattir” demişlerdir.

İkincisi Görüş :

Makamu’l-Mahmud; Rasulullah (sav)’e kıyamet gününde eline hamd sancağının verilmesidir. Kendisi bunu bir hadiste şöyle belirtir:

Ben, kıyamet gününde Ademoğullarının efendisiyim, ama bu övünmeyi gerektirmez. O gün elimde Hamd sancağı bulunacak, ama bu da övülmeyi gerektirmez. O gün gerek Adem, gerek diğer bütün Peygamberler benim sancağımın altına sığınacaklardır” (Tirmizî, Menakıb, 1).

Üçüncüsü Görüş :

Makamu’l Mahmud Resulullah sav’in Allah cc ile birlikte kürside oturmasıdır. 

Ezanlardan sonra Okunacak Vesile Duası Bize Ne Kazandırır:

Cabir b. Abdullah’tan gelen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s), ümmetine şu tavsiyede bulunmaktadır:

“Kim ezanı duyduğu zaman; “Bu eksiksiz çağrının, dosdoğru kılınan namazın Rabbi olan Allahım; Muhammed (s.a.s)e vesileyi ve fazileti ve onu vadettiğin makam-ı mahmuda gönder” diye dua ederse, ona şefaatim gerekir, gerekli olur” (Buhârî, Ezan, 152).


Makamı Mahmud Duası:

makamı mahmud duası ile ilgili görsel sonucu

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın