Malazgirt Savaşı 

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Muş ilinin Malazgirt ilçesi yakınlarında Selçuklu Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Bizans ordusunun dağılması ile Türkler, Anadolu’nun iç kesimlerine, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemiştir.

 

Kısaca Malazgirt Savaşı 

Doğu Roma İmparatorluğu Türklerin İslam’la ilişkileri nedeniyle yaptıkları seferlerde istila ve tahriple uğraşmıyor, hoşgörülü davranıyordu. Bu politika fethedilen Doğru Roma İmparatorluğu noktalarındaki insanları hoşnut ediyordu. Alparslan ve Tuğrul Bey’in devamlı akınlar yapmaları.Selçuklu Devletinin göçebe olan Oğuzlar’ı Anadolu’ya sevk etmesi Türklerin Anadoluyu yurt edinme isteği Türkmenlerin baskıları Bizans İmparatorluğunun Pasinler Savaşında aldığı yenilginin intikamını alma düşüncesi. Savaşın nedenleri arasında sayılır Tüm nedenler, Malazgirt Savaşının kademe kademe başlangıcına zemin hazırlamıştır. 

Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen, gittiği her noktaya kolayca girdi. Güçlü ordusunun verdiği rehavet savaş esnasında belirlediği stratejiler generalleri tarafından bozulan Diyojen’in Türk direnişini kırıp, hedefine almış olduğu tüm doğu İslam devletleri yok etme planları bozuldu. Savaşı kazanan taraf Selçuklu Devleti olmuştur.

Savaş Alanında Kılınan Sabah Namazı Ve Dua

Sultan Alparslan önce askerlerine imam oldu ve sabah namazı kıldırdı. Sabah namazından sonra şu duayı yaptı: “Allah’ım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alparslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret! “

Askerleriyle beraber namaz kıldıktan sonra, ‘şehit olmaya hazır olduğunun’ bir göstergesi olarak; “Bu benim kefenimdir” diyerek bembeyaz elbisesini giydi ve savaşa tutuşmadan önce askerlerine konuşma yaptı.

Sultan Alparslan’ın, 26 Ağustos 1071 Sabahı Malazgirt’te Yaptığı Konuşma

“Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olarak cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler, takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler, gitsinler! Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allah’a adayarak şehit olanlar, cennete; sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır. Ayrılanları ise, ahirette ateş, dünyada da rezillik beklemektedir.”    

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: 200 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der. Sultan Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:“-Biz de onlara yaklaşıyoruz…”

Malazgirt Savaşı Sonuçları

Malazgirt Savaşından sonra Türkler açısından çok önemli gelişmelerin yolu açılmıştır; Türkler için Anadolu’nun kapıları açılmıştır. Anadolu’nun Türk toprağı olma tarihi bu zaman başlamıştır. Bizans imparatorluğu vergi vermeye mahkum edilmiştir.

Anadolu’daki ilk Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Selçuklu İmparatorluğunun İslam dünyasında önemi artmıştır. Savaş sonucu Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Bizans, Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybederek Balkanlara kadar sıkıştırıldı. Malazgirt Savaşı Bizans’ın zayıflama sürecinin başlangıcı sayılır. Bizans, İslam dünyası için önemli bir tehdit unsuru idi. Savaştan sonra Bizans’ın İslam dünyasının üzerinde olan baskı politikası son buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir