Manevi Destek Dayanışma

Manevi Destek Kategorisinde Amaçlanan Manevi Destek Tedavisidir:

Manevi destek dayanışma olarak hedefimiz insanın Manevi rahatsızlıklarının tedavisin de dini metodları kullanarak insanın sağlık ve mutluluğu kazanmasına yardımcı olmaktır. Manevi destek dayanışma; çeşitli manevi rahatsızlıkların tedavi yollarını, sizlere öğretmek ve uygulamada yardımcı olmak için manevi destek sunmaktadır.

İzlenen Yol Nasıldır:

Osmanlı şifahaneler kurarak çeşitli ruhsal rahatsızlıklar için meşru tedavi yolları uygulanmıştır. Uygulanan bu metot ve yöntemler Avrupalıların ilgisini çekmiş, Şifahane modelini kendi toplumlarının inançlarına uyarlayarak kazandırmışlardır.

Şifahanelerde Kuran Dinletisi, Tasavvufi bir yaklaşımla; zikir, evradiye, dua ve zikrullah, su, müzik ve renk vb. tedavi yollarını kullanmıştır. İlgi, şefkat, merhamet, özverili ve sabırlı olunmalıdır.  

Manevi rahatsızlıklar için tedavi uygulamalarında insanımıza sağlıklı bilgiler ve uygulamalar sunmanın gayretindeyiz.

Manevi rahatsızlıkların insanda ortaya çıkması, nasıl bir gidiş gösterdiği ve çevresel etkilerin neler olduğu, psikolojik ve sosyal etkenlerin de bunda yadırganamayacak kadar etki ve rolü vardır. Manevi rahatsızlıkların insanlarda çoğalmasının en büyük etkenlerinden biri de İslam dairesi dışında bir eğitim ve yaşam tarzıdır. Yaşadığımız dünyaya bakınız ve olayları bir incelediğinizde bu açıkça görülecektir.

Şifa İslam çizgisinin helal dairesinde aranmalıdır. Hayra ve şifa bulmada vesile olmaya imkan veren O dur. Her hastalığın şifasını verenin de O olduğunu unutulmamalıdır.

İslam’ın hoş görmediği tüm uygulama ve amellerden sakınılması büyü (Büyük günahlardan sayılmıştır)yapılmaması ve yaptırılmaması tavsiyemizdir.

Falcılara ileriden haber verenlere Kahinlere itibar edilmemelidir. 

Bununla birlikte İslam ve iman dairesinde oluşan zayıflıkların giderilmesi için İslam dini hakkında bilgiler vererek ruhi olgunluğun oluşumu için katkıda bulunmaya çalışacağız.

Allah cc. Manevi rahatsızlığı olan büyüye maruz kalan tüm kardeşlerimizin bulundukları durumdan kurtulup şifa bulmalarını nasip eylesin. Amin.

                                                                          Manevi Destek Dayanışma

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın