Marshall Yardımı

Marshall Planı Veya Yardımı:

Marshall planı II. Dünya savaşı sonrasında ABD tarafından önerilen bir ekonomik yardım paketidir. 1947’de önerilen bu paket 1948 ve 1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ve bu yardım paketinden 16 ülke faydalanmıştır. Sovyetler Birliği’nin ABD emperyalizminin bir oyunu olarak adlandırdığı Marshall planı kominformun oluşmasına yol açmış ve resmen soğuk savaşı başlatmıştır.

Marshall Planının Amacı

Dünya savaşından sonra Avrupa ülkeleri ekonomik sıkıntılar içindeydi. II. Dünya savaşında ağır kayıplar veren ve bozulan ekonomik yapıdan dolayı Avrupa ülkeleri Sovyetler Birliği profiline yani komünizme doğru bir eğilim sergilemeye başlamışlardı. Sovyetler Birliği yönetimi Avrupa’daki ekonomik çöküntü fırsat bilip komünizm propagandasını artırmıştı. 

ABD 1945 Haziranı ile 1946 sonu arasında Batı Avrupa ve beraberindeki 16 ülkeye 15 milyar dolarlık bir yardım yaptı. Fakat bu yardım ülkelerin ithalat ihtiyaçlarına ve bütçe açıklarının kapanmasına gitti, kalkınma adına kullanılmamıştı. Bunun üzerine Avrupa’da büyüyen komünizm ideolojisini durdurma ihtiyacı hisseden ABD, yeni planlar arayışına girmiştir. 

ABD Dışişleri Bakanı George Marshall, 5 Haziran 1947’de Harvard Üniversitesinde verdiği bir konferans da  “Marshall Planı”nı sundu; “Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişmeli ve birbirlerinin eksikliklerini kendileri tamamlamalıydılar. Bu genel işbirliği sonucunda ortaya çıkacak olan açıkta Amerika, bu açığın kapatılması için yardım edecekti. Bunun için de Avrupa ülkeleri öncelikle bir işbirliği programı çıkarmalıydılar.

Marshall Yardımı İle Ne Planlanıyordu:

George Marshall, İkinci Dünya Savaşı‘ndan çıkan Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmak için bu programa, katılmak isteyen her Avrupa ülkesine Amerikan mali yardımı yanında malzeme ve makine yardımını olarak planlandı. 

Marshall Planı Onaylanıyor

27 Haziran 1947’de Paris Konferansında Marshall Planı görüşülmüştür. Sovyetler ilk görüşmeye katılmış sonra ki görüşmelere katılmamıştır. Avrupalı ülkelere yapılacak Marshall Planı, 11 Eylül 1947’de ABD kongresi tarafından onaylanmıştır. 

Marshall Planına Hangi Ülkeler Dahil Edildi:

Türkiye’de dahil olmak üzere 16 Avrupa ülkesi Marshall yardımını almak için 16 Nisan 1948’de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nü (OECD) kurdular. Bu yapı daha sonradan Türkiye’nin dışında tutulduğu (AB)’e ilham olmuştur.

Amerika bu program kapsamında ilk yıl 16 ülkeye (İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç) 6 milyar dolarlık bir ekonomik yardımda bulundu. 

Marshall Planı Sonuçları Nasıl Oldu:

Marshall Yardımı, sonucunda dört yıl gibi bir sürede tarım ve sanayi alanında büyük bir artış yaşandı. Sanayi üretimi savaş öncesine oranla % 25, tarımsal üretim ise % 14’lük bir artış gösterdi.

Marshall Planına Karşı Sovyetler Birliğinin Planı:

Bu yaşanan gelişmeler üzerine de Sovyetler Birliği karşı atağa kalkarak Avrupa’daki komünist ideolojinin koordine edilmesi için komintern’in ilkelerini devam ettiren kominform kurmuştur.

 Marshall Planı Türkiye Nasıl Etkisi Olmuştur:

Marshall Yardımının Türkiye’nin mali açıdan egemenliğini yitirmesine yol açması ayrıca birçok alandaki girişimlerin bırakılması ve bazı malların üretilmesinden de vazgeçmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın