Maun Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

Maun suresi Hakkında Kısa Bilgi:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 107 suredir mufassal sureler kısmının 15 grubundaki 5 suredir 7 ayettir Mekke’de nazil olmuştur.

Maun Suresi hakkında:

Bu din gösteriş dini değildir ihlas ve samimiyetle yapılmalıdır ki kalpte tesiri olsun kalp devamı Salih amel yapma arzusunu kişiye telkin etsin Bu dinden şeklen yapılan ibadetlerle lezzet alınamayacağı açıktır. İslam dini bir bütünlük arz etmektedir bir kısmını alıp bir kısmını almamak gibi bir keyfiyet yoktur. 

Ahiret hayatını yalanlama münafıkların ve kafirlerin ortak bir ahlakıdır. Bu sürede münafıklarla bağlantılıdır. Dini yalanlama, yetimi şiddetle itme, yoksulu doyurmama huy olarak bunlar da yerleşmiştir. Onlar namazlarına aldırmazlar dan kast edilen de münafıkların namazıdır. Onlar namazı geciktirirler son anlara kadar bekletirler.

Alâ b. Abdurrahmân anlatıyor:

Bir öğleden sonra Enes bin Mâlik’in yanına gitmiştik. Enes, biz varınca hemen kalkarak ikindi namazını kıldı. Namazını bitirince kendisine namazı erken kıldığını söyledik. O da niçin böyle erken kıldığını anlatarak şöyle dedi:

Resûlullah (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu işittim:

“O münafıkların namazıdır! O münafıkların namazıdır! O münafıkların namazıdır! Onlardan biri oturur, oturur, tam güneş sararıp batmaya yüz tutunca, şeytanın iki boynuzu arasına girince kalkar, kuşun yem toplaması gibi hızlıca dört defâ yatıp kalkar, namazda Allah’ı da pek az zikreder.” (Müslim, Mesâcid 195; Muvatta, Kur’ân-ı Kerîm 46)

 Maun Süresi Meali:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Gördün mü dini yalanlayanı?

2- İşte o yetimi şiddetle iten

3- Ve yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen kimsedir.

4- Vay o namaz kılanların haline!

5- Ki onlar namazlarına aldırmazlar

6- Ki onlar gösteriş yaparlar

7- Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

 

 

Şeyh Abdulkadir Geylani bu sure hakkında:

Ey  Hak yolunu itaat ve ittiba etmek suretiyle talep eden kimse vazifenin şudur: Zahirini ve batınını, içini ve dışını, İlahi adalete ters olan her türlü rezillikten ve aşağılıktan temizlemelisin. Sırrını Haktan başka herhangi bir şeye iltifat etmekten arındırmalısın. Ancak bu şekilde namazın Allah’u Teala yönelme, manevi bir miraç ve tevhide ulaştıran bir vasıta olur.

İnsanlarla yarışıp, mücadele etme, onların arasında malın mülkün makamın ile övmekten sakınmalısın. Bu gibi huylar kalbi öldürür nefsi diriltir. Seni Mevla’dan uzaklaştırır dünyada da ahirette neden zarar verir.(Geylani Tefsiri, Abdülkadir Geylani)

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın