Mecaz Hakkında

Bismillahirrahmanirrahim

Mecaz Hakkında:

Birinci Hadis:

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “İman, yetmiş küsur – bir rivayette de altmış küsur – şubedir. Haya imandan bir şubedir.” Bir rivayette şu ziyade vardır: “Bu şubelerden en üstünü “La ilahe illallah” sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.” Ravi: Ebu Hüreyre Kaynak: Buhari, İman 3; Müslim, İman 57-38, (35-36); Ebu Davud, Sünnet 15, (4676); Tirmizi, İman 6, (2617);

İkinci Hadis:

Hz. Peygamber (sav)’ın ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.” Hz. Peygamber (sav): “Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi.” Diğer bir rivayette: “(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamd olsun” demiştir. (Müslim’in İbnu Mes’ud (ra)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir: “Dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)”. Hz. Peygamber (sav): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”) Ravi: Ebu Hüreyre Kaynak: Müslim, İman 209 (132); Ebu Davud, Edeb 118 (5110)

Üçüncü Hadis:

Resulullah (sav)’ın şöyle buyurduğunu anlatıyor: “Üç haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadım duyar: Allah ve Resulünü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek, bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah, imansızlıktan kurtarıp İslam’ı nasib ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak.” (Nesai’nin kaydettiği bir diğer rivayette “bu ikisi dışında kalan” tabirinden sonra şu ziyade vardır: “Allah için sevmek, Allah için buğzetmek.”) Ravi: Enes Kaynak: Buhari, İman 9, 14, İkrah 1; Müslim, İman 67, (43); Tirmizi, İman 10, (2626); Nesai, İman 3, (8, 96)

Dördüncü Hadis:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.” (Nesai’nin bir rivayetinde “… malından ve ailesinden daha sevgili…” denmektedir.) Ravi: Enes Kaynak: Buhari, İman 8; Müslim, İman70, (44); Nesai, İman 19, (8,114, 115)

Beşinci Hadis:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez.” (Nesai’nin rivayetinde “…hayır şeylerden” ziyadesi mevcuttur.) Ravi: Enes Kaynak: Buhari, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesai, İman 19, (3, 115); Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyamet 60, (3517

Altıncı Hadis:

Hz. Peygamber (sav)’in şöyle dediğim rivayet ediyor: “Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir”  Ravi: Ebu Ümame Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 16, (4681)

Yedinci Hadis:

Hz. Peygamber (sav)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü’min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.” Ravi: Ebu Hüreyre Kaynak: Tirmizi, İman 12, (2629); Nesai, İman 8, (8,104, 105)

Sekizinci Hadis:

Resulullah (sav)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:”Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir. Muhacir de Allah’ın yasakladığı şeyi terk edendir.”Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Kaynak: Buhari, İman 4; Müslim, İman 64, (40); Ebu Davud, Cihad 2, (2481); Nesai, İman 9, (8,105)

Dokuzuncu Hadis:

Hz. Peygamber (sav)’in şöyle dediğini rivayet etti:”Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun Mümin olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler” (Tevbe 18) Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Süre 2, (3092)

Onuncu Hadis:

Resulullah (sav) dedi ki:”Üç şey vardır ki imanın aslındandır:1. Lailahe illallah diyene saldırmamak: İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tekfir etme, herhangi bir ameli sebebiyle de İslam’dan dışarı atma. 2. Cihad, bu Allah’ın beni peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin Deccal’e karşı savaşacak en son ferdine kadar cereyan edecektir, onu, ne imamın zalim olması, ne de adil olması ortadan kaldıramayacaktır. 3. “Kadere iman”. Ravi: Enes Kaynak: Ebu Davud, Cihad 35, (2532)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın