MEDİNE-İ MÜNEVVERE VE MESCİDİ NEBEVİ

Medine’yi Münevvere:

Medine Hareminin Sınırı:

Medine hareminin Kuzey ve Güney arasındaki sınırı Âyr (Air) ile Sevr arasında yer alır. Doğu ile batı arasındaki sınırı ise labe arasında kalan kısımdır. Resulullah (as) Medinen çevresini on iki mil olarak tespit etmiştir. Medine’nin cahiliye Dönemindeki ismi olan “Yesrib” adını kullanmamak daha evladır. medine-i Münevverenin diğer isimleri şunlardır; Taybe, Tabe ve Dar.

Mescidi Nebevi’nin Fazileti:

Resulullah aleyhisselatu vesselam sahabeyi Kiram ile birlikte bu Mescidi 70 X 60 arşın genişliğinde inşa etmiştir. Sonra Hz Ömer, Hz Osman, Abdülmelik bin Mervan ve oğlu Velit zamanında genişletilmiştir. Memluklular ve Osmanlılar zamanında tamir ve genişletme çalışmaları sürdürülmüştür. Sonuncu genişletmede suudiler tarafından yapılmıştır. Doğu, batı ve kuzey yönlerine büyük bir alan Mescide ilave edilmiştir.

Bu mescitte kılınan namazın başka bir mescide 1000 namazdan daha faziletli olduğu  Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ettiği Sahihayn’da nakledilen şu hadisi Şerif’te beyan edilmiştir. ” Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescidi Haram hariç başkasında kılınan bin namazdan faziletlidir.” İmam nevevi (ra): Bu fazilet Mekke’de olduğu gibi farzda nafilede’de şamildir demektedir.

Mescidi Nebevi’ye Ve Resulullah (Aleyhisselam)’ın Kabrini Ziyaret:

Mescidi Nebevi’ye ziyaret müstehaptır. Ziyaret adabı hükümleri kısaca şöyledir;

1-Resulü Ekrem Aleyhisselam’ın kabrini ziyaret sünnettir kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur 

2-Resul Ekrem Aleyhisselam ziyaret eden kimsenin onun mescidine varıp orada namaz kılarak Allahu Teala itaat ve ibadette niyet etmesi müstehaptır

3-Medine ziyaretini niyet eden kişi Medine hareminin oradaki ağaçları görünceye kadar Peygamber Efendimize çokça Salat ve selam getirmesi müstehaptır.

4-Medine-i Münevvere girmek yıkanmak ve en temiz elbiselerini giymek de müstehaptır

5-Mescidi Nebevi’ye girerken de Mescidi harama ve diğer mescidlere girerken yapılması gereken adap erken ve duvara ile girilmeli giriş sağ ayakla çıkış sol ayaklı olmalıdır. Sonra kabri şerifi ile minber arasında bulunan ravzayı mutahharaya teveccüh etmelidir. Minberin yanında tahiyyatül mescit namazı kılmalıdır.

6-Ravzada veya diğer mescitlerde tahiyyetül mescit namazı kıldıktan sonra bu nimete ulaştırdığı için Allahü Teala şükretmeli ziyaretini tamamlamaya ve kabul etmesi için de ondan dilemelidir. Fazla sesini  yükseltmeden salat ve selam getirmelidir.

7-Hz Peygamber Aleyhisselam’ın kabrini tavaf etmek caiz değildir. Kabre el sürmek ve öpmek mekruhtur. Edebe uygun olarak Peygamberimiz hayattaymışcasına önünde hürmetle durmak gerekir

8-Medine’de bulunduğu müddetçe bütün namazları Mescidi nebevide kılmaya çalışması lazımdır. Medineden ayrılırken İki rekat namaz kılmalı ve dua etmelidir

9-Medine-i Münevvere de kalanların her daim içeri giriş ve çıkışlarda kabrin önünde durmalarını mekruh görmüştür İmam Malik Seferden dönenler ve Medine’ye yeni gelenler için bu böyle değildir.

 Medine’de bulunan önemli tarihi yerler:

Küba mescidi:

Medine’nin güneybatısında yer alır Medine’de inşa edilen ilk mescit nedir ziyarette sevap kazanmak niyetiyle cumartesi günü oraya gidilmesi gidilmelidir bir hadiste Kuba mescidinde kılınan 2 rekat bir Umre gibidir Tirmizi buyurulmuştur.

Musalla veya gamame mescidi: Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimizin bayram namazı kıldığı yerdir

Fetih mescidi: Sel dağının bir parçası olup şehrin kuzeybatısında bulunur Hendek savaşının olduğu yerdir.

Kıbleteyn mescidi: Medine’nin kuzeybatısında açık Vadisi kenarındadır daha önce Kudüs’e Doğru namaz kılınırken Kabe’ye doğru dönme emri orada geldiği için kıbleteyn ismi almıştır

Baki kabristanlığı: Mescidi Nebevi’nin doğusunda olup çok yakındır aralarında Ehlibeyt ve Uhud şehitleri de bulunduğu 10 binden fazla sahabe meftundur özellikle cuma ve cuma perşembe günleri ziyaret edilmeli.Burada bulunan bazı sahabelerin kabirleri şöyledir. Hz Peygamberimizin oğlu İbrahim’in, Hz Osman, Hz Abbas, Hz Hasan,  Ali b. Hüseyin, Cafer bin Muhammed, peygamberimizin halası Safiyye Radıyallahu anhum kabirleri ziyaret edilmelidir. Bu kabirlerin ziyareti hakkında birçok hadis mevcuttur.

Diğer tarihi yerler ziyaret edilebilir bunlar arasında Eris kuyusu, Resulullah (as) suyunu içtiği, abdest aldığı bir yer olup Kuba mescidinin yanındadır. Mescidi Nebevi’nin Güney tarafında Ebu Eyüp El Ensari ile Hz Osman Radıyallahu ten evleri bulunmaktaydı

Medine’nin 5 kilometre uzaklığında Uhud Dağı ziyaret edilmelidir. Uhud Dağının uzunluğu 6 km., yüksekliği 1200 metredir. Hakkında Resulullah (AS) ” Uhud, bizi seven bir dağıdır, bizde onu severiz.” buyurmuştur. Günümüzde Uhud Şehitliğindeki kabirlerden yalnızca Hz.Hamza’nın kabri bilinmektedir. Diğer şehitlerin kabirlerini gösteren bir taşın konulduğu zikredilmektedir. Şehitler arasında Abdullah b. Cahş, Mus‘ab b. Umeyr ve Abdullah b. Cübeyr de vardır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın