Mehmet Âkif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy Kimdir

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul’da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarı güzel mahallesinde dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bölümü annesinin Fatih’teki evinde geçti. İlk öğrenimine Fatih’te Emir Buhari Mahalle Mektebinde başladı. 

Orta Öğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesinde başladı. 1885’te rüştiyeyi bitirdikten sonra Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. 1888’de okulun yüksek kısmına devam etmekte iken babasını kaybetmesi ve büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Bir an önce meslek sahibi olmak isteyen Mehmet Âkif, Mülkiye İdadisini bıraktı, Ziraat ve Baytar Mektebi’ne kaydoldu. 

Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi; şiire olan ilgisi okulun son iki yılında yoğunlaştı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Mezuniyetinden sonra 6 ay içinde Kur’an’ı ezberleyerek hâfız oldu. 1898 yılında Tophane-i Âmire veznedarı Mehmet Emin Beyin kızı İsmet Hanım’la evlendi; bu evlilikten Cemile, Feride, Suadi, Emin, Tahir adlı çocukları dünyaya geldi. 

Mehmet Âkif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete’de Servet-i Fünun Dergisi’nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. İstiklâl Marşı’nı yazarak İstiklâl Savaşı’nı anlattı. Çanakkale Destanı, Bülbül, Safahat en önemli eserlerindendi. Siroz hastalığına tutulunca önce Lübnan’a, sonra Antakya’ya gitti. Fakat Mısır’a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 

27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanında hayatını kaybetti. Edirnekapı Mezarlığına gömüldü. 

M.Akif’in Eserleri

M. Akif’in düz yazı eserleri de varsa da en fazla manzum eserleriyle tanınmıştır. Manzumeleri SAFAHAT adı altında bir kitapta toplanmıştır. Safahat şu yedi kitaptan meydana gelmiştir: Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hâtıralar, Asım, Gölgeler…

Mensur eser olarak: Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad’da yüz kadar makale ve hasbuhali yayınlanmıştır. Ayrıca 50 kadar tercümesiyle 10 kadar mev’izesi vardır.

Arapça, Farsça ve Fransızca’ya vâkıf olan Mehmed Akif in tercüme ettiği başlıca eserler şunlardır: Müslüman Kadını (Ferid Vecdi Bey’in eseri) Hanoto’ya Karşı İslam’ı Müdafaa, Anglikan Kilisesine Cevap (Abdülâziz Çaviş), İçkinin Beşer Hayatında Açtığı Rahneler (Abdülâziz Çaviş), İslamlaşmak (Said Halim Paşa)

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir