Mekruh Olan Şeyler Hakkındadır

Bismillahirrahmanirrahim

Beş yerde konuşmak mekruhtur:

Cenaze peşinden giderken, Kuran okunurken, Cuma hutbesi okunurken, zikir meclisinde, helada, Cima halinde iken.

Beş yere bakmak mekruhtur:

Namazda sağa sola, hamamda vb. yerlerde insanların edep yerlerine, insanların kapılarına, dünya işinde kendinden üstün olana, ahiret işinde kendinden alt olana. Fakat beğenmek gözü ile hariç.

Beş şeyi dinlemek mekruhtur:

Müzik ve türkü, ölü ardından ağlayıcı sesi, fuzuli ve boş konuşmak, iki kişi yalnız konuşurken dinlemek, insanların kapılarını dinlemek mekruhtur.

Beş yerde gülmek mekruhtur:

Cenazede, kabristanda, musibet anında, Kuran okunurken, Allah ismi zikrinin yapıldığı ortamda. Derler ki: Acayip bir şey görmeden gülmek, delilik alametidir.

Altından burun yapmak altından diş yapmak hususunda Alimler çeşitli görüş belirttiler.
Ebu Hanife (ra) dedi ki:
Gümüşten yapılmasında bir beis yoktur, ama altın caiz değildir.
Muhammed b Hasan dedi ki:
Bir beis yoktur.

Arfece b Es’ad, cahiliyet devrinde yaptığı bir çekişmede, burnunu zayi etmişti. Gümüşten burun yaptırdı ama koku yaptı. Burun üzerine, Resulullah (sav) altından yaptırmasını emretti.

Beş günde oruç batmak mekruhtur:

Bunlar Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının dört günüdür.

Anlatılacak saatlerde namaz kılmak mekruhtur:

İkindiden sonra akşam namazı kılınıncaya kadar, iki rekat sabah namazının sünneti hariç sabah namazı kılınıncaya kadar, sabah namazı kılındıktan güneş doğuncaya kadar, güneş tam ortada iken, cuma hutbesi okunurken.

Şu üç saatte, farz namazı kılmak mekruhtur:

Güneş tam doğarken tam ortada iken, batarken, ama o günün ikindi namazı kılabilirler.

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: Bustanul Arifin, Ebul leys Semerkandi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın