Melekler Neden Görünmezler

Melekler, nurdan yaratılan, ruhani ve latif varlıklar oldukları için, kendilerine mahsus olan bu mahiyet ve Hakikatları onların insan gözüne görünmesine engel teşkil eder. Çünkü maddi olan insan gözü, melekler gibi nurani, latif ve soyut varlıkları görebilecek şekil ve vasıfta yaratılmamıştır. Ancak Cenabı Hak, hidayet rehberi olarak gönderdiği üstün vasıflı insanlar olan peygamberlerine bu kuvveti verdiğinden, yalnız onlar melekleri hakiki hüviyetleri veya Allah’ın dilediği surette görebilirler.

Kur’an-ı Kerim’de insanların topraktan; cinlerin ve şeytanın yalın ateşten yaratıldıkları, “Cin’i de, yalın ateşten yarattık” (er-Rahman, 55/15) ayetiyle beyan olunmakta ise de; (iblis) Ben ondan (Adem’den) daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın’ dedi” (es-Sâd 38/76) ayetinde görüleceği gibi; meleklerin hangi maddeden yaratıldığı bildirilmemiştir.

Ancak Sahih-i Müslim’de  Hz. Aişe (R.anha) dan nakledilen sahih bir hadiste Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Melekler nurdan, cinler yalın bir ateşten yaratıldı” (Sahih-i Müslim 7/226 (1333 H.) buyurmuştur. Bu hadis, meleklerin maddi olmayan nurani, latif varlıklar olduğuna, meleklerle cinlerin iki aynı asıldan gelen iki ayrı varlıklar olduğuna delalet etmektedir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın