Melheme-i Kübra (Armageddon Savaşı)

Melheme-i Kübra (Armageddon Savaşı)

Dünya hayatının sonlarının yaklaştığı bir zamanda kıyamete yakın meydana gelecek olan savaştır. Torosların eteklerinde bulunan Amik ovasında meydana gelecek olan bu savaşı Hz. Mehdi yönetecektir. Bu savaşa tüm din mensupları katılacaktır. 

Ortadoğu coğrafyasında gerçekleşecek olan bu savaş hakkında bazı hadislerde bahsedilmektedir. Bu savaşta İslam saflarında bulunanlar büyük bir zafer kazanacaklardır. Bu yaşanacak ve diğer din mensupları tarafından kaybedilecek olan savaşın bir dünya savaşı olmaya aday gibidir. Bu savaş hadislerden çıkarılacağı gibi üç merkezli olacak gibidir. 

Ahir zamanda gerçekleşmesi beklenen bu savaşın tarihinin bilinmesi mümkün değildir. Hz. Mehdinin bu islam ordusunun başında olacak olması tarihinin belirgin olmadığını Hz. Mehdinin gelmesiyle gelişen olaylara göre meydana gelecektir.

Deccalin yeryüzünde fitne yayması ilahlık iddiasında bulunması ile kendisine tabi olacak 70000 bin Yahudi’den bahsedilmektedir. Ayrıca bir milyona yakın karşılıklı orduların çok kanlı çarpışması sonunda çizmelerin kanla dolacağı haber verilir. Türkiye en son hilafet merkezi olması hasebiyle merkezde olacak olan islam ülkesidir. Savaşta büyük bir fonksiyona sahip olacaktır. 

Bu hususta kısa bilgi verdikten sonra şu hadise yer verelim; “Melahim (şiddetli ve kanlı savaşlar) meydana geldiği zaman Allah mevaliden (Arap olmayan Müslümanlardan) öyle bir ordu gönderecek ki, atların cinsi yönünden Arapların en kıymetlisi ve silah yönünden onların en iyisi olup, Allah İslam dinini onlarla güçlendirecektir.” Bu son ordunun içinde, Türklerin önemli bir yer tutacağı bilgileri de yer almıştır.

Melheme-i Kübra, tarihin seyrini değiştirecek, yeryüzü zülüm ve haksızlıkla dolduktan sonra orayı adalet ve hukukla imar edecek, Allah’ın yarattıkları arasında en hayırlı olanlar ile şerlileri birbirinden ayıracak, kıyametin kopmasından önce vuku bulacak büyük alametlerin başlamasına sebep olacak büyük bir hâdisedir.

Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam’ın ortasında toplanın. O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır.

Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teala Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arap’ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir.

Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Ye’cüc Me’cüc vakasında merkezleri Tur-i Sina’dır. Beytül-Makdis’in mamur olmasını Medine´nin harab olması takip eder. Onu da Melhamenin çıkışı ve onu da Kostantıniyye’nin fethi takip eder Onu ise Deccal’in çıkması takip eder.

Melhame-i Kübra, Kostantıniyye’nin fethi ve Deccal’in çıkması 7 ay (sene) içinde olur. Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye’nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar. Allah bu ümmete Deccal ile Melhamenin kılıcını birden vermez.

Benî Esfer’le (Rumlar’la) aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar. Medine’nin fethi.

Denildi ki: “–Hangi Medine?”

Buyurdu ki: “–Konstantiniyye”

Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktığında, Farslılara ikramda bulunun. Zira sizin devletiniz onlarla beraberdir.

Muaz bin Cebel’den radıyallahu anh rivayetler:  “Rasûl, Beytu’l Makdis’in imarı Yesrib’in harabıdır. Yesrib’in harabı melhamenin (savaşın) çıkmasıdır. Melhame İstanbul’un fethidir, İstanbul’un fethi Deccal’in çıkmasıdır! buyurdu. Sonra elini (Rasûlullah), konuşmakta olduğu kimsenin (Muaz’ın) dizine vurdu ve: ‘Senin burada oturuyor olman nasıl gerçekse, bu söylediğim de öyle gerçektir’ buyurdu.” (Müsned, 22023; Ebu Davud, 4294.)

Hıristiyan ve Yahudi yorumlarında Armageddon 

Hıristiyan ve Yahudi dini yorumlarına göre: “…Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, Kulların olan peygamberleri, kutsalları, Küçük olsun büyük olsun, Senin adından korkanları ödüllendirmek Ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi.” Vahiy 11:18  Onlara göre Armageddon’da olacaklardan bazıları şu şekildedir:

  • Gökteki güçler (Şeytan ve cinleri) cezalandırılacaklar.
  • Yerde insanlar cezalandırılacaklar.
  • Armageddon Savaşı’na Şeytan’ın ulusları Tanrı’ya karşı kışkırtması yol açacak. Harfi İsrail’in de içinde olacağı tüm uluslardan oluşan bir koalisyon, Magoglu Gog önderliğinde mecazi İsrail’e karşı dünya çapında bir saldırı başlatacak.
  • Uluslar masaradaki üzüm gibi çiğnenecekler.
  • Armageddon’da doğa güçleri de kullanılacak.
  • Kurtulanlar olacak.

En iyisini Allah cc. Bilir…

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın