Mesed Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

Mesed (Tebbet) suresi:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 111. suredir. Mufassal sureler kısmının on beşinci grubundaki dokuzuncu suredir. Beş ayetten oluşmaktadır ve kesinlikle Mekke’de nazil olduğu belirtilmiştir.

Mesed Süresinin Konusu:

Bu surede Hz Peygamberin amcası ona yaptığı düşmanlıktan dolayı tehdit edilmiştir. Bu sürede kadın ve erkeklere bir ikaz da söz konusudur. Hüsrana uğramamak için Ebu lehep ve hanımı örnek olarak verilmiştir. Ayrıca Resulullah (sav)’e karşı amcası ve hanımını da bir şekilde sakındırıp ve uyarı yapılarak boş ümide kapılmamaları hususunda Allah tarafından bir uyarı söz konusudur. 

Surenin Nüzul Sebebi:

Resulullah (sav)’e çokça eziyet eden ona kin besleyen ve onu küçümseyen Onda ve dininde kusur arayan birisiydi Ebu lehep ve Hz Peygamber’in amcalarından biriydi. Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil Kureyş kadınların ileri gelenlerinden di adı Erva bint harp B ümeyye dir Ebu Süfyan’ın kız kardeşidir kocasının küfür inkar ve inadın da onun bir numaralı yardımcısıydı Bu sebeple kıyamet gününde cehennem ateşinde azap görmesinde de ona yardımcı olacaktır bu surenin uzun için şu hadis rivayet edilmiştir.

Buhari’nin Said b. Cübeyr kanalıyla İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre Peygamber Mekke vadisine gidip dağın üzerine çıkarak:“Ey Kureyş buraya geliniz. Önemli bir iş karşısında bulunuyorsunuz!” dedi. Kureyşliler peygamberin yanına toplandılar.

Sonra Resulullah:“Ey Kureyş! Ne dersiniz? Şimdi ben size, düşmanın sabah yahut akşam sizi baskına uğratacağını söylesem beni tasdik eder misiniz?” diye sordu.

Kureyşliler hep bir ağızdan “Evet tasdik ederiz” dediler. Resulullah: “Öyle ise Ben şiddetli bir azaba karşı sizi uyarıyorum” buyurdu. Ebu Leheb: ” yazıklar olsun sana bunun için mi bizi buraya topladın” dedi. Bunun üzerine Allah’u Teala “Ebî lehebin iki eli kurusun kurudu da…” ayetlerini indirilmiştir “Tebbet” Ebu Lehebe beddua ikinci Tebbe de onun durumundan haber vermektedir. İbn-i Kesir 

Bu surede mucizelere işaret söz konusudur. Çünkü gelecek bir zamanda Vuku bulacak şeylerden bahsedilmektedir.

Mesed Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1- Ebu Leheb’in iki eli kurusun kurudu da

2- Ona malı ve kazandığı fayda vermedi

3- O Alevli Bir Ateşe girecektir

4- Karısı da odun taşıyarak

5- Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde

Seyyid Abdülkadir Geylani Şöyle Buyurur:

Hayatın her anından ibret alan ve olayları basiretle gözetleyen kimse iki cihanda Allah sizi hüsrana düşmekten korusun. Bu sureden alacağımız vazife şudur: Anlatılan kıssaların, hükümlerin, ibretlik hadiselerin ve verilen misallerin sembolleri ve ne gibi manalara geldiği üzerinde derin derin düşünülmelidir ve onlardan Allah’u Tealanın sana takdir ettiği, güç ve kabiliyetinin sınırları içerisinde koyduğu ölçüde nasibini almalısın.

İyi bilmelisin ki Kuran’da olan her şey İrşat ve Kemal’e eriştirmek içindir. İşte bu surenin işaretlerinden de senin payına düşen şey İnsanlarla güzel geçinmek arkadaşlık adabına riayet etmek insanı itibardan düşüren ve aldatan dünyaya onun geçici ve hayvani zevklerine alayiş ve gösterişi ne hakaretle bakmandır. Geylani Tefsiri s:574

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın