METRUK HADİS

Metruk Hadis Ne Demektir:

Vazgeçilmiş terkedilmiş kullanılmaz yalancılıkla itham edilen ravilerin bilinen kurallara muhalif olarak rivayet ettikleri ve bu rivayetlerinde Münferit kaldıkları hadistir.

Ravi Hadiste Yalan Konuşmamış Olsa Ne Olur:

Ravinin hadiste yalanı görülmemiş olsa bile diğer konuşmalarında yalancılık da tanınan fasıklığı açık olan veya vehim ve gaflet sahibi bir kimse olması rivayet ettiği hadisin metruk sayılması için yeterlidir.

Metruk Hadisin Ravisi  İçin Ulemanın Sözü:

İbni Hacer sadece “Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam hakkında yalan itham değil insanlarla konuşmasında yalan söylenmesi de ravinin Terki için yeterli bir sebeptir.” der.

“Metruk hadis, cerh sebeplerinde ikinci sırada zikredilen şartlar arasındadır.” İbni Hacer

Münekkidlerin, ravilerin cerhinde kullandıkları “metrukül-hadis” tabiri hadisi terk edilen ravileri belirtmek için kullanılmıştır. Bu tabir yalan hadis uyduranlardan bir derece sonra gelir ve muttehemun bil-kizb  ile aynı seviyede değerlendirilir.

Metruk hadis için örnek:

” Sadaka Musa dakika? senedi ile merfu olarak rivayet ettiği. Arapça. Ne bir hilekar ne bir Cimri ne de eli altında bulundurdukları na kötü muamele yapan hiçbir kimse  cennete giremeyecek bir hadisi gösterilir.

Kaynak: Şamil İslam Ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın